Alle planlagte boligprosjekter i Bamble

Nybygg av boligområde med infrastruktur på Grasmyr i Bamble kommune
80-100 stk boenheter. Gnr/bnr: 26/1, 26/95, 26/97 og 26/100.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 5 m.fl.
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 4
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Utvikling av eiendom i Stathelle
Eiendommen inneholder 26 bygninger med ett samlet BTA på ca. 7975 m2. Tomten er selveiet og er på ca. 55 420 m2.
Nybygg av boligområde i Bamble kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Stathelle
1.etasje i betong, 1 1/2 etasje i tre. 26-28 leiligheter. Ca 40 båtplasser.
Nybygg av boligområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Ombygg til fritidsboliger på hotell i Langesund
Gnr/bnr: 106/364, 945 og 352.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.