Alle planlagte boligprosjekter i Kviteseid

Nybygg av boliger i Kviteseid
Ca 20 nye boligtomter.
Nybygg av bustadområde i Kviteseid
Totalt 20 tomter, hvor 5 tomter er byggeklare og 15 mangler infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.