Alle planlagte boligprosjekter i Midt-Telemark

Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa. 100-200 boenheter. Utvikling av fremtidens boligområde. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.
Nybygg av boliger i Bø i Telemark
Gnr/bnr: 46/1, 8, 11 og 45. Felt B15. Ca 8 daa. Planlagt att bygges med terasser.
Utbygging av bustadområde i Midt Telemark kommune
Reguleringsplanen omfattar gnr./bnr. 40/30 og 54/86 m. fl. Detaljreguleringsplanen skal leggje til rette for vidare utbygging av Nordbøåsen bustadområde, med om lag 25 nye tomter og tilhøyrande infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.