Alle planlagte boligprosjekter i Fyresdal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Fyresdal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
Totalt 81 stk leiligheter fordelt på 3 blokker på Bugten Brygge.
Nybygg av boligområde i Bamble kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Skien kommune
GNR/BNR: 62/428 m.fl. Planen legger til rette for frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, og område til lekeplass. Det reguleres inn ny atkomstveg fra Frogner Ring med vendehammer. Følgende grunneiere ligger innenfor varslet plangrense: Gbnr. 62/428 Ole Johan Aastebøl. Gbnr. 62/31 Rita Backe og Per Olav Hole. Gbnr. 62/340 Arnhild Dahl Dørnes og Tore Rolf Dørnes. Gbnr. 62/342 Ragna Dahl Grønnevet. Gbnr. 62/240 og 62/29 Simon Helge Dahl. Gbnr. 62/2 Magne Jacobsen. Gbnr. 62./491 Linn og Martin Hornsletten. Gbnr. 62/203 Eric Johansson. Gbnr. 62/310 Stein Edvard Løberg. Gbnr. 62/311 Håkon Øvrum Sølland. Gbnr. 62/271 Espen Oredalen Glahus. Gbnr. 62/426 Joakim Sanderød.
Nybygg av leiligheter i Seljord
Gnr/bnr: 44/17 og 45/58.
Etablering av boliger i Nome kommune
Delvis byggeklare tomter.

Se andre prosjekter i Telemark fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.