Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (0)
Beiarn (4)
Bindal (0)
Bodø (14)
Brønnøy (5)
(2)
Dønna (3)
Evenes (0)
Fauske (1)
Flakstad (0)
Grane (3)
Hadsel (2)
Hamarøy (0)
Hemnes (0)
Herøy (1)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (3)
Moskenes (0)
Narvik (2)
Nesna (0)
Rana (5)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (5)
Sortland (1)
Steigen (1)
Sømna (4)
Sørfold (1)
Træna (0)
Værøy (1)
Vefsn (2)
Vega (0)
Vevelstad (2)
Vågan (6)
Øksnes (1)
Ombygg av videregående skole i Fauske kommune, del 2
Omfatter omlegging til vannbåren varme resterende lokaler, sosialsone, kontor, klasserom og ny mesanin. Luftfordelingssanlegget i 2. etg kompletteres med noe kanalarbeid, innsetting av VAV og CAVspjeld, korrigering av tilluft og avtrekk i noen rom. Det skal tilrettelegges for HC toalett i 1 etg og tilgang til mesanin 2 etg via løfteplattform. Klasserom skal og oppgraderes. Verkstedlokale og vaskehall skal delvis oppgraderes og det skal tilrettelegges med nytt toalett i verksted.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Nye rettslokaler for Helgeland tingrett
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 7 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 500 - 600 m2.
Påbygg og ombygg av døgnbemannet barnevernsinstitusjon i Rana kommune
Yttrabekken er en døgnbemannet barnevernsinstitusjon som gir behandling og undervisning til ungdom med atferdsvansker. Bygningen ligger i et boligområde utenfor sentrum. Den ble oppført 1993 og er et tofløyet bygg med mellomliggende fellersarealer som til sammen er på ca. 600 m2. Byggene skal bygges om innvendig, og tilpasses bedre til dagens bruk. Det vil også bli et påbygg for å gi plass til møterom og garderober for ansatte. Ny parkeringsplass og bytting av garasjeporter.
Oppgradering av SPU-avdeling ved videregående skole i Mosjøen
Ombygging og renovering av SPU avdeling i hovedbygg plan 0, bygg B ved Mosjøen videregående skole, studiested Marka.
Oppgradering av bassenget ved Maurnes skole i Sortland
Inngang, garderobe og basseng skal universelt utformes.
Ombygg av administrasjonsbygg ved universitet i Bodø kommune
Det skal gjennomføres en ombygging i administrasjonsbygget 6A. Administrasjonsbygget er et kontorbygg med tilhørende støttefunksjoner. Bakgrunnen for ombyggingen er støyproblematikk grunnet de åpne kontorlandskapene rundt hovedtrappen, sosiale soner og kjøkken.
Utskifting av kjøleaggregat ved hovedkjøkken i sykehjem i Saltdal
Totalentreprenør har opsjon for utskifting av ventilasjon for samme område
Ny energisentral ved universitet i Narvik kommune
Prosjektet går ut på å bytte hoved varmekilde fra elektrisk kjel, til varmepumpe og mengderegulert anlegg for universitet. Bygget er bygget i flere trinn med samlet areal bygg ca 30.000 m2. Prosjektet omfatter også frakopling og demontering av fyrkjeler med tilhørende ledningsnett. Arealet som berøres er teknisk rom i kjeller, og tak på blokk E. Sjakt for røykgass fra oljekjeler skal benyttes som føringsvei for installasjoner mellom kjeller og tak.
Renovering av barneskole i Bodø kommune
Renovering av 6 klasserom, 1 lekerom, 1 team rom og korridorer på Saltvern skole F fløy.
Ombygging areal til ny simuleringsavdeling på universitet i Rana kommune
Det skal etableres en enhet for simulering i sykepleie- og helsefag. Derfor har oppdragsgiver behov for ombygging av deler av 1. etasje, campus Helgeland.
Renovering av basseng og garderober i samfunnshus i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader. I tillegg akutt behov for renovering svømmegarderober for å tilfredsstille krav til forskriftsmessige lokaler.
Anskaffelse av standard og designmøbler til universitet i Bodø
2 delkontrakter, standard inventar og designmøbler.
Utskifting av tak på barnehage i Bodø kommune
Bodø kommune ønsker å bytte tak på Mørkvedmarka Barnehage. Nytt tak skal omfatte opsjon på solcelletak på den søndre takflaten. Eksisterende bygg er fra 1989.
Renovering basseng ved skole i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader.
Kjøp- og service av reservekraftaggregat for vegtrafikksentralen nord
Levering og service av ett stk.-reservekraftaggregat 100kVA og ett stk.-reservekraftaggregat 30kVA.
Utskifting av vinduer på fengsel i Bodø kommune
Vindusbytte ved eiendom 02602 Bodø Fengsel.
Etablering av katastrofevarsling på videregående skole i Bodø
Installasjon av høyttalere og system for katastrofevarsling i skolen.
Brannsikring av sykehjem i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Tiltak for svømmehall i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Kledning av fasade på skole i Meløy
Røstvegg ungdomsskole ble ikke platekledd ved siste renovering. Dårlig bordkledning trenger sårt platekledning, som øvrig på bygningen.
Etablering av brannvarslingsanlegg i samfunnshus i Rognan
Det skal også utarbeides brannplaner og rømningsplan for bygget som skal leveres digitalt og på papir.
Oppgradering av tak på rådhus i Vevelstad
Taket lekker og er mosegrodd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.