Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (3)
Andøy (3)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (9)
Brønnøy (1)
(1)
Dønna (1)
Evenes (0)
Fauske (0)
Flakstad (1)
Grane (1)
Hadsel (4)
Hamarøy (1)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (12)
Nesna (0)
Rana (1)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (4)
Sortland (4)
Steigen (4)
Sømna (1)
Sørfold (2)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (1)
Øksnes (6)
Tilbygg av barneskole, utskifting av ventilasjonsanlegg og riving av paviljong i Saltdal kommune
Riving av paviljongen ved Rognan barneskole og oppføring av ny skoledel, som erstatning for paviljongen. I tillegg skal investeringen dekke utbedringer av 76-bygget, hovedsaklig installasjon av ventilasjonsanlegg og styring.
Ombygg av restaurant, grillbar og bakeri m.m. i Narvik sentrum
Per i dag huser Torvhallen en restaurant, et utsalg av fersk sjømat, og i et sidebygg en grillbar. Myklevold bakeri skal etablere bakeri, konditori og servering i de ledige arealene i bygget. Som en del av prosjektet skal det også etableres en vinterhage i front av bygget. Virksomhet er planlagt bygd over 2 etasjer, hvor andre etasje skal bygges i form av mesanin. Fasadene på bygget er vernet, og det ligger stor verdi i å beholde og videreføre det arkitektoniske uttrykket. Alle vinduer og dører i fasaden mot Kongensgate skal byttes ut med nye, også der det er aktører i dag. Vinterhagen skal være en frittstående flyttbar konstruksjon som ikke forankret i fasaden.
Utvidelse av kontorslokaler i Andøy
Gnr/bnr: Gnr/bnr: 21/118, 21/22, 21/35, 0/0, 21/33 og 63/1.
Ombygg av Korttidsenhet RUS og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Rønvik/Mellomåsen i Bodø
mbygging av Korttidsenhet RUS (KER) og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser» (SPIS) i Rønvik/Mellomåsen.Helse Nord og Nordlandssykehuset har besluttet at det skal etablerers rusakutt sammen med Korttidsenhet RUS (KER). For å muliggjøre dette må «Regional enhet for psykose og Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser» (SPIS) og «Korttidsenhet RUS» «bytte» plass.
Renovering av glassfasade på sykehus i Bodø
Total renovering av glassfasaden i sin helhet fra 1. til 4. etasje.
Påbygg og oppgradering av kontorbygg i Hadsel
Påbygg av 1. etasje, rehabilitering av fasade og innredning av 1200 m2 kontor samt installering av ny heis. Riving av gamle ambulansestasjonen og det blå bygget, for å gjøre plass til ca. 100 parkeringsplasser.
Etablering av nye lokaler til Nordlab i Bodø kommune
NordLab er et øvings- og treningssenter med et bredt faglig nedslagsfelt innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Det ønskes nå arealøkning til Nordlab gjennom en ombygging av tilleggsareal. Lokalene etableres i et eksisterende bygg over 5 plan inkludert kjelleretasje. Det er deler av kjeller og 1. etg som skal ombygges.
Tilbygg av driftsavdeling i Øksnes kommune
Dagens bygg for driftsavdelingen tilfredsstiller ikke kravene ved at det ikke er egne garderober og toaletter for kvinner. Videre er det behov for flere kontorer, samt lager til rør, rørdeler, grus og asfalt.
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Innvendige vedlikehold av kontor og garderobe i Narvik
I U1 skal det etableres garderober med tilhørende toaletter og dusjrom. I plan 5 skal det etableres moderne kontorlokaler med soner for multirom, åpent landskap, telefonrom, sosialdel og kjøkken/oppholdssoner.
Oppgradering av ventilasjon mm for kommunehus i Dønna
Fra økonomiplan 2022-2025. Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll og kontorer teknisk /landbruk.
Vedlikehold på tak og tårn på kirke i Alstahaug kommune
Taktekking, kobbertekking på tårn og takrenner med nedløp.
Oppgradering av kjøkken i sykehjem i Kabelvåg
Oppgradering av kjøkken bogruppene - Marithaugen sykehjem. Justert for endret omfang. 2 kjøkken årlig.
Rehabilitering av skole og gymsal i Bodø
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Utvidelse med ny klasseromsfløy i tilknytning til Kjerringøy Skole. Implementring av 80/60°C anlegg inn mot lavtemeraturanlegg med veksler. Ny romstyring radiatoranlegg eks bygg. El-arbeider i fbm ombygging eks bygg.
ENØK-tiltak ved bo- og behandlingssenter i Straumsjøen
Utskifting av vinduer, isolering, fasadeplater og sprinkleranlegg med mer.
Innvendig oppgradering av sykehjem i Rana kommune
Rana kommune har behov for å oppgradere/ pusse opp Gruben sykehjem, nærmere avgrenset til følgende omfang:15 stk. pasientrom 8 stk. pasient-toalett/bad, hovedkjøkken i etasje 1 og 2lite kjøkken i etasje 2hovedbad i etasje 2 ombygging av vaktrom i etasje 2.
Utskifting av heis og løfteplattform ved videregående skole i Bodø kommune
Utskifting av heis i bygg D og utskifting av løfteplattform i bygg G/H på Bodø VGS. Det skal benyttes eksisterende heissjakt.
Rehabilitering av tekniske anlegg i idrettshall i Andøy kommune
Utskifting av eksisterende ventilasjonsaggregat som betjener Idrettshall, garderober og aggregat til kommunestyresalen – samt renovering av underfordelinger elektro og tilførsler til disse.
Universell tilpasning/utforming av videregående skole i Sortland kommune
Tilpasninger av bygg E og AB til universell utforming på Sortland videregående skole, studiested Kleiva. Det skal etablere et HCWC under mesaninen i elevstuen i bygg E. Ramper til byga A og E skal skiftes ut med nye. Det skal etableres egen passasje til eksisterende HCWC i bygg A.
Oppgradering av kjøkken, kontor, møterom, ventilasjonsanlegg og teknisk rom for barne- og ungdomsskole i Bodø kommune
Skolekjøkkenet skal renoveres og ominnredes, i tillegg nytt møterom og to kontorer i plan 1 og nytt teknisk rom i plan U. Bygningsarbeidene består i hovedsak av ominnredning i plan 1, riving og etablering av nye innvendige vegger, ny innredning i skolekjøkkenet, nytt teknisk rom, ny HCWC, nytt vaskerom, gulv og himlingsarbeider, samt overflatebehandling, ny utvendig rampe og hjelpearbeider for de tekniske fag. De tekniske fag omfatter nytt ventilasjonsanlegg i begge plan, sanitær og varmeanlegg i plan 1, og nytt elektrisk anlegg, inkl. IKT, brann og nødlys.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av byggeteknisk tilstandsanalyse på kommunale bygninger i Øksnes kommune
Byggeteknisk tilstandsanalyse på følgende kommunale bygg: Øksnes rådhus, Storgata 27, 8430 MyreMyre skole, Fjellveien 1, 8430 MyreSommarøy skole, Nedre skolevei 11, 8430 MyreAlsvåg skole, begge fløy, med Cerpus (ekstra fløy), Alsvågveien 688 & 692, 8432 AlsvågØksnes Idrettshall, Støveien 20, 8430 MyreØksnes folkebibliotek, Byeveien 4, 8430 MyreTangsprellen barnehage, Frivågveien 21, 8430 MyreAlsvågheimen, Alsvågveien 13, 15, 17, 19, 8432 AlsvågBokollektiv, Fru Ingeborgsvei 14, 8430 MyreBolig, Fru Ingeborgsvei 12 A & BBolig, Fru Ingeborgsvei 8 B, 8430 MyreBolig, Kråkeveien 23, 8430 Myre.
Fasadearbeider på rådhus i Leknes, fase 2
Utbedring fuktskader i fasade mot Storgata.
Nye dusjvegger i garderobe i Steigen Allhus, Leinesfjord
Montering av dusjvegger i garderobene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.