Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rana

Innvendig oppgradering av sykehjem i Rana kommune
Rana kommune har behov for å oppgradere/ pusse opp Gruben sykehjem, nærmere avgrenset til følgende omfang:15 stk. pasientrom 8 stk. pasient-toalett/bad, hovedkjøkken i etasje 1 og 2lite kjøkken i etasje 2hovedbad i etasje 2 ombygging av vaktrom i etasje 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.