Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rana

Påbygg og ombygg av døgnbemannet barnevernsinstitusjon i Rana kommune
Yttrabekken er en døgnbemannet barnevernsinstitusjon som gir behandling og undervisning til ungdom med atferdsvansker. Bygningen ligger i et boligområde utenfor sentrum. Den ble oppført 1993 og er et tofløyet bygg med mellomliggende fellersarealer som til sammen er på ca. 600 m2. Byggene skal bygges om innvendig, og tilpasses bedre til dagens bruk. Det vil også bli et påbygg for å gi plass til møterom og garderober for ansatte. Ny parkeringsplass og bytting av garasjeporter.
Ombygging areal til ny simuleringsavdeling på universitet i Rana kommune
Det skal etableres en enhet for simulering i sykepleie- og helsefag. Derfor har oppdragsgiver behov for ombygging av deler av 1. etasje, campus Helgeland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.