Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Fauske

Ombygg av videregående skole i Fauske kommune, del 2
Omfatter omlegging til vannbåren varme resterende lokaler, sosialsone, kontor, klasserom og ny mesanin. Luftfordelingssanlegget i 2. etg kompletteres med noe kanalarbeid, innsetting av VAV og CAVspjeld, korrigering av tilluft og avtrekk i noen rom. Det skal tilrettelegges for HC toalett i 1 etg og tilgang til mesanin 2 etg via løfteplattform. Klasserom skal og oppgraderes. Verkstedlokale og vaskehall skal delvis oppgraderes og det skal tilrettelegges med nytt toalett i verksted.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.