Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Evenes

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Evenes som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Oppgradering av tingrettslokaler i Brønnøy kommune
Gamle tingrettslokaler vil nå ombyggde til kontorslokaler.
Utvidelse av barnehage i Straumsjøen
483 m2 BYA tilbygg til eksisterende barnehage. Tilbygget utføres i en etasje med unntak av teknisk rom og lager. Opparbeidelse av nytt lekeareal, og innebærer flytting av eksisterende gang- og sykkelveg, samt flytting av hovedvannledning og flytting av eksisterende bekkeløp. Tilbygget utføres som isolert trebygning. Utvendige lekearealer inngjerdes, og tilknyttes eksisterende utvendig gjerde.
Ombygging til kulturbygg og kino i gymsal i Dønna, trinn 3
Svømmehall i underetasje. Taket på svømmehallen må forsterkes i samband med ombygging av gymsalen.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.