Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sortland

Universell tilpasning/utforming av videregående skole i Sortland kommune
Tilpasninger av bygg E og AB til universell utforming på Sortland videregående skole, studiested Kleiva. Det skal etablere et HCWC under mesaninen i elevstuen i bygg E. Ramper til byga A og E skal skiftes ut med nye. Det skal etableres egen passasje til eksisterende HCWC i bygg A.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.