Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Agder fylke

Nybygg av kontorbygg i Kristiansand
Seks-syv bygg på opptil 20 etasjer planlegges utbygd over en tiårsperiode.
Nybygg av helsehus i Arendal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 150 plasser.
Nybygg av kjøpesenter, leiligheter og kontor i Vennesla Sentrum Nord
Gnr/bnr 6/173, 6/78, 6/241, 6/242, 6/1479, 6/1484, 6/226 og 6/516. 15 butikker og servering i første etasje, kontorer i andre og rundt 70 leiligheter over der.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Etablering av nytt sykehjem i Kristiansand
Ca 100 plasser. Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av forretning og kontor i Grimstad
8.000-10.000 m2. Gnr/bnr: 1/261, 321, 340, 4/22.
Etablering av næring/kontor/tjenesteyting på Campus-området i Grimstad
250 – 300 nye arbeidsplasser. Breeam Very Good. Innovasjonshuset planlegges med en BTA på minst 6000 m2 + parkering i 1.etg. Fotavtrykket av bygget vil være på ca. 1000 m2.
Nybygg av barneskole på Lyngmyr i Tvedestrand
Lokalisering blir Ramsdalen ved Lyngmyr. Trinn 1-7 (350 elever) 2-parallell skole med mulighet for senere utvidelse til ca 525 elever (3-parallell skole).
Nybygg av parkeringsanlegg i fjell på Odderøya i Kristiansand
Parkeringsanlegg med 341 parkeringsplasser.
Nybygg av kontor og tjenesteyting i Mandal
Nytt kombinert kontorbygg og tjenesteyting i søndre del på minimum tre etasjer på ca. 2150 m2 BRA og ca. 730 m2 BYA.
Nybygg av forretning, leiligheter og kontor m.m. i Liknes sentrum
Kvinesdal kommunebygg, Kvinesdal kommune og Vitensenteret Sørlandet samarbeider om å realisere et Vitensenter i Liknes sentrum.
Nybygg av barnehage på Justvika i Kristiansand
Barnehagebehovsplanen 2017-2027.
Nybygg av kulturhus i Åmli
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av båthall/opplagshall mm i Lindesnes
Ca 25x55 meter, og møne-/gesimshøyde på ca 12 meter.
Nybygg av ishall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025.
Nybygg av basishall for turn i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 23x20 m.
Nybygg av ridehall med garderobe i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Lokalisering er ikke bestemt. Privat drift. Start er antatt av redaksjonen.
Nybygg av brannstasjon i Gjerstad kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024
Leie av midlertidig kontorplasser i forbindelse med bygging av vei E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand
Avtalen starter desember 2021 og varer til 30.3.27 med opsjon på 1+1 år.
Etablering av brakker ved barnehage i Kristiansand kommune
Oppføring og leie av brakkemoduler for midlertidig barnehage til Fergefjellet Barnehage . Brakkene skal plassert i Jegersbergveien 6 ved Oddernes Menighetsbarnehage.
Etablering av brakkerigg for midlertidige lokaler ved skole i Vennesla kommune
Oppgradering og utbygging av eksisterende Vennesla skole, etablere en brakkerigg for midlertidige lokaler til elever og skolens administrasjon.
Kommunedelplan for sentrumsområdet i Flekkefjord
Planområdet avgrenses til Svegeskogen, Søyland, Loga, Drangeid, Austad og Egenes som vist i nedenstående kart, unntatt bykjernen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.