Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Tvedestrand

Nybygg av barneskole på Lyngmyr i Tvedestrand
Lokalisering blir Ramsdalen ved Lyngmyr. Trinn 1-7 (350 elever) 2-parallell skole med mulighet for senere utvidelse til ca 525 elever (3-parallell skole).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.