Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kristiansand

Nybygg av kontorbygg i Kristiansand
Seks-syv bygg på opptil 20 etasjer planlegges utbygd over en tiårsperiode.
Etablering av nytt sykehjem i Kristiansand
Ca 100 plasser. Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av parkeringsanlegg i fjell på Odderøya i Kristiansand
Parkeringsanlegg med 341 parkeringsplasser.
Nybygg av barnehage på Justvika i Kristiansand
Barnehagebehovsplanen 2017-2027.
Nybygg av ishall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025.
Nybygg av basishall for turn i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 23x20 m.
Nybygg av ridehall med garderobe i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Lokalisering er ikke bestemt. Privat drift. Start er antatt av redaksjonen.
Leie av midlertidig kontorplasser i forbindelse med bygging av vei E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand
Avtalen starter desember 2021 og varer til 30.3.27 med opsjon på 1+1 år.
Etablering av brakker ved barnehage i Kristiansand kommune
Oppføring og leie av brakkemoduler for midlertidig barnehage til Fergefjellet Barnehage . Brakkene skal plassert i Jegersbergveien 6 ved Oddernes Menighetsbarnehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.