Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vennesla

Nybygg av kjøpesenter, leiligheter og kontor i Vennesla Sentrum Nord
Gnr/bnr 6/173, 6/78, 6/241, 6/242, 6/1479, 6/1484, 6/226 og 6/516. 15 butikker og servering i første etasje, kontorer i andre og rundt 70 leiligheter over der.
Etablering av brakkerigg for midlertidige lokaler ved skole i Vennesla kommune
Oppgradering og utbygging av eksisterende Vennesla skole, etablere en brakkerigg for midlertidige lokaler til elever og skolens administrasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.