Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Farsund

Nybygg av turistanlegg i Farsund
Tiltakshaver ønsker å legge til rette for at eksisterende drift ved Lista Surfing har mulighet for videre vekst og utvikling, både ved etablering av driftsnødvendige funksjoner, men også ved tilrettelegging for utvikling av andre turistbaserte støttefunksjoner som utsalgssted, forsamlingslokale o.l..

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.