Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Farsund

Etablering av nytt galleri i Farsund
Galleriet bør etableres et sted der det allerede er bemanning, gjerne i forbindelse med utviklingen av Lista Fyr eller på Nordberg fort.
Nybygg av fritidsboliger i Ullerøy
Gnr/bnr: 217/4, 5, 20 og 22.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.