Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Grimstad

Etablering av næring/kontor/tjenesteyting på Campus-området i Grimstad
250 – 300 nye arbeidsplasser. Breeam Very Good. Innovasjonshuset planlegges med en BTA på minst 6000 m2 + parkering i 1.etg. Fotavtrykket av bygget vil være på ca. 1000 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.