Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Grimstad

Etablering av næring/kontor/tjenesteyting på Campus-området i Grimstad
250 – 300 nye arbeidsplasser. Breeam Very Good. Innovasjonshuset planlegges med en BTA på minst 6000 m2 + parkering i 1.etg. Fotavtrykket av bygget vil være på ca. 1000 m2.
Nybygg av forretning og kontor i Grimstad
8.000-10.000 m2. Gnr/bnr: 1/261, 321, 340, 4/22.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.