Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Grimstad

Nybygg av barneskole i Grimstad
Skole for 350 elever og 65 ansatte.
Etablering av modulbygg med sykehjemsplasser og tilhørende administrasjon i Grimstad kommune
Modulbygg med sykehjemsplasser for 24 beboere og tilhørende administrasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.