Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Arendal

Nybygg av helsehus i Arendal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 150 plasser.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.