Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Stange
Hoberg skole byggetrinn 2 omfatter ombygging og utbygging slik at også trinn 1 til 5 får tre klasser per trinn, større og mer moderne SFO-lokaler, samt oppgradering og tilpasning av skolens uteområder
Rammeavtale for håndverkertjenester til kommuner i Innlandet
Gjelder for kommunene: Gjøvik, Vestre- og Østre Toten.
Oppgradering av tekniske anlegg m.m. ved videregående skole i Stange kommune
Utbedring av teknisk anlegg med nytt ventilasjonsaggergat på loft for plan 1 og 2, installasjon av ny heis, etablere ny atkomst til loft fra 2. etg. til teknisk rom på loft, utbedre brystningsvegger og utbedre lydforhold til kontorer og undervisningsrom på plan 1 og 2, etablere personalgarderober og renholdssentral i underetasjen samt bygningsmessige tilpasninger i forbindelse med ovennevnte arbeider. Samt noe oppgradering i forbindelse med brannkrav. 30-40 mnok ink. moms.
Rehabilitering av badeanlegg samt garderobeanlegg ved skole og flerbrukshus i Folldal kommune
Rehabilitering av basseng med garderobeanlegg ved Folldal skole og flerbrukshus.
Renovering, oppgradering og ombygging av deler av kommunehuset samt riving av den eldste delen i Lesja, (Levande Lesja 2022)
Lesja kommunehus som innebærer renovering, oppgradering og ombygging av deler av Lesja kommunehus, samt rivning av den eldste delen av kommunehuset. Renoveringsprosjektet vil omfatte tilrettelegging av nye lokaler for barneverntjenesten og kirkekontoret (totalt ca. 330 kvm),
Ombygg av kommunehus i Vågå
Delentreprise 1 - Nye NAV-lokaler. Delentreprise 2 – Ventilasjon. Delentreprise 3 – Ombygging av gamle NAV-kontorer til ny kontorfløy.
Oppgradering av boliger, låve mm i Kongsvinger
Oppgradering av boliger og låve, bl.a utskifting av tak, fasade på boliger, takplater på låve og låvebru.
Tilbygg av videregående skole i Kongsvinger kommune
Det skal etableres et tilbygg i kjeller og første etasje i forlengelsen av fløy B. I kjelleretasje skal det etableres lagerarealer og teknisk rom. I første etasje arealer for ny studielinje, Automasjon VG3. Total størrelse ca. 135 m2 i grunnflate. Bygget skal oppføres i bæresystem i stål og betong, som en videreføring av den eksisterende konstruksjon. Fasadeuttrykk skal videreføres med materialbruk tilsvarende de eksisterende fasader.
Ombygging av nærmiljøanlegg ved Ringebu rådhus
Forutsetter ekstern delfinansiering.
Brannsikring/vanntåkeanlegg i kirke i Lillehammer
Prosjekt fra Økonomi- og Handlingsplan for 2023-2026 og årsbudsjett 2023.
Rehabilitering av kirker i Åmot kommune
Osen gamle og nye kirke skal gjennom omfattende rehabilitering utvendig av vegger og tak. Utføre tjærebreing av gjerde rundt kirkegårdens øvre del samt konservering av jernkors på kirkegården.
Ombygg av eksisterende låve til hjelpemiddelsentral i Kongsvinger kommune
Ombyggingsarbeider i eksisterende låve skal utbedre tilstanden for å legge til rette for ny bruk som hjelpemiddelsentral i kommunen.
Teknisk oppgradering av kulturhus i Tynset
Utskifting av lys og tautrekk.
Ombygging av toalett i kirke, Trysil
Ombygging av toalett Trysil kirke tilpasset HC brukere, bårehus.
Etablering av solcelleanlegg ved flere anlegg i Innlandet
Anskaffelse av solceller til følgende lokasjoner: Hovedkontor: Otervegen 9, 2211 Kongsvinger. RA 900 Kirkenær: Haugsgutua 15, 2260 Kirkenær. Opsjon: RA 500 Sand: Bunesvegen 65, 2120 Sagstua. RA 380 Austmarka: Brødbølvegen 12, 2224 Austmarka. RA 950 Grinder: Solørvegen 376, 2264 Grinder.
Rehabilitering av rådhus i Vestre Toten kommune
Rehabilitering av en begrenset del av Vestre Toten rådhus. Arealet som er gjenstand for rehabilitering er på ca 3.000 m2 og gjelder hovedsakelig tre områder i bygget: - Bytte belysning i plan kjeller, 1, 2 og 3. - Bytte tilluft og avvtrekksventiler i møterom og kontorer på plan 1, 2 og 3. - Sikkerhetstiltak og oppgradering resepsjon.
Utskifting av pasientsignalanlegg for sykehjem i Elverum
Fra økonomiplan 2022-2025. Nytt pasientsignalanlegg som skal erstatte gammelt anlegg slik at en unngår kritiske situasjoner.
ENØK tiltak i ungdomsskole i Vågå
Konvertering til vannbåren varme og LED-belysning.
Ombygging av nærmiljøanlegg ved ungdomshus i Ringebu
Forutsetter ekstern delfinansiering.
Fornyelse av luftbehandlingsanlegg ved idrettshall på Lena i Østre Toten kommune
Prosjektets fremdrift er foreløpig planlagt oppdelt i to faser: Hall B: Oppstart sommer 2022 og planlagt avsluttet senest: høst 2022. Garderober Hall B: Oppstart sommer 2023 og planlagt avsluttet senest: høst 2023.
Utskifting- og ombygg av ventilasjon i sykehjem i Flisa
Ventilasjon, team 7, 8, 9, kantine og resepsjon.
Ny heis i sykehjem i Koppang
Prosjekt fra kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023.
Ombygg av museum i Trysil
Midler satt av til tiltaksplan og universell utforming.
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcelleanlegg på kulturhus i Fåvang
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcelleanlegg på rådhus i Ringbu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026
Utbedring av tak på kirke i Trysil kommune
Utbedring av tak på Trysil kirke. Skifte ut skifertekking på følgende deler av taket på Trysil kirke: sørlige sideskip, og hovedskipets sør-vestre del nederst. Utskifting av takstein, oppretting av feil og mangler, samt å legge nytt undertak der dette er påkrevd.
Utskifting og oppgradering av sceneteknikk på kultursal i Tynset kommune
Storsalens 19 tautrekk og 4manuelle wiresveiv-trekk skal fjernes og erstattes med 23 nye motortrekk. Trekkene skal utstyres med multikabler (strøm/dmx). Dimmerommet med patch-felt, dimmere og strømtilkoblinger skal oppgraderes.
Oppgradering og montering av nye varmekilder i administrasjonsfløy og idrettshall i Lillehammer kommune
Levering, etablering og montering av nye varmekilder i administrasjonsfløy og ny varmepumpe til Kristins hall. Leveransen skal også inkludere alle nødvendige arbeider for ferdig montering og igangkjøring av systemet. Deponi skal også være inkludert.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Oppussing av fasader på bo- og servicesenter i Lillehammer
Prosjekt fra Økonomi- og handlingsplan for 2023-2026 og årsbudsjett 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.