Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Rehabilitering av tannklinikk og kontor m.m. i Gjøvik sentrum
Innvendig riving. Etablering av nye tekniske anlegg innen rør- og sanitær, luftbehandlingsanlegg og elektro samt bygningsmessig oppgradering av alle innvendige overflater med nye vegger, himlinger og gulv, samt etterisolering og påforing av yttervegger og utskifting av vinduer.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg og tilbygg av heishus på kommunehus i Vang
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg og heishus/tilbygg på kommunehuset i Vang. Omfatter riving/demonteringsarbeider, betongarbeider, stålarbeider, murerarbeider, tømrerarbeider, vindus og dørarbeider, lås og beslag, tekkearbeider, blikkenslagerarbeider, malerarbeider, byggtapetserarbeider, heis, vvs-arbeider og bygningsmessige arbeider for de tekniske fag.
Tilbygg av videregående skole i Kongsvinger kommune
Det skal etableres et tilbygg i kjeller og første etasje i forlengelsen av fløy B. I kjelleretasje skal det etableres lagerarealer og teknisk rom. I første etasje arealer for ny studielinje, Automasjon VG3. Total størrelse ca. 135 m2 i grunnflate. Bygget skal oppføres i bæresystem i stål og betong, som en videreføring av den eksisterende konstruksjon. Fasadeuttrykk skal videreføres med materialbruk tilsvarende de eksisterende fasader.
Ombygg av barne- og ungdomsskole i Hedalen
Rehabilitering av bland annet heissjakt, sanitæranlegg og overflater.
Ombygging av nærmiljøanlegg ved Ringebu rådhus
Forutsetter ekstern delfinansiering.
Nytt sprinkler og ventilasjonsanlegg i fengsel i Hamar og Stange kommune
Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Rehabilitering av kirker i Åmot kommune
Osen gamle og nye kirke skal gjennom omfattende rehabilitering utvendig av vegger og tak. Utføre tjærebreing av gjerde rundt kirkegårdens øvre del samt konservering av jernkors på kirkegården.
Etablering av solcelleanlegg ved flere anlegg i Innlandet
Anskaffelse av solceller til følgende lokasjoner: Hovedkontor: Otervegen 9, 2211 Kongsvinger. RA 900 Kirkenær: Haugsgutua 15, 2260 Kirkenær. Opsjon: RA 500 Sand: Bunesvegen 65, 2120 Sagstua. RA 380 Austmarka: Brødbølvegen 12, 2224 Austmarka. RA 950 Grinder: Solørvegen 376, 2264 Grinder.
Utskifting av pasientsignalanlegg for sykehjem i Elverum
Fra økonomiplan 2022-2025. Nytt pasientsignalanlegg som skal erstatte gammelt anlegg slik at en unngår kritiske situasjoner.
Ombygging av nærmiljøanlegg ved ungdomshus i Ringebu
Forutsetter ekstern delfinansiering.
Mindre rehabilitering av bankbygget i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Mindre arbeider på "bankbygget" i Lesja sentrum.
Fornyelse av luftbehandlingsanlegg ved idrettshall på Lena i Østre Toten kommune
Prosjektets fremdrift er foreløpig planlagt oppdelt i to faser: Hall B: Oppstart sommer 2022 og planlagt avsluttet senest: høst 2022. Garderober Hall B: Oppstart sommer 2023 og planlagt avsluttet senest: høst 2023.
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcelleanlegg på kulturhus i Fåvang
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Ringebu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026.
Etablering av solcelleanlegg på rådhus i Ringbu
Prosjekt fra Økonomiplan 2023-2026
Brannsikring/vanntåkeanlegg i kirke i Lillehammer
Prosjekt fra Økonomi- og Handlingsplan for 2023-2026 og årsbudsjett 2023.
Utbedring av tak på kirke i Trysil kommune
Utbedring av tak på Trysil kirke. Skifte ut skifertekking på følgende deler av taket på Trysil kirke: sørlige sideskip, og hovedskipets sør-vestre del nederst. Utskifting av takstein, oppretting av feil og mangler, samt å legge nytt undertak der dette er påkrevd.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Tiltak for å hindre spredning av plastgranulat på fotballbaner i Elverum kommune
Felles utlysning for Terningen Arena, Hanstad skole, Frydenlund skole, Vestad skole, Søbakken skole, Hernes skole og Sørskogbygda skole.
Opprusting av uteområde ved barnehage i Hedalen
Behov for flere aktiviteter og opprusting av uteområdet.
Opprusting av uteområde ved barnehage i Reinli
Behov for flere aktiviteter og opprusting av uteområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.