Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hamar

Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Nytt sprinkler og ventilasjonsanlegg i fengsel i Hamar og Stange kommune
Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Utskifting av lyskilder til LED-belysning ved eiendommer i Norge
Ca. 20.000 lyskilder skal byttes ut og erstattes med LED-belysning. Gjelder i hovedsak eiendommer på Østlandet i Norge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.