Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Trysil

Ombygg av museum i Trysil
Midler satt av til tiltaksplan og universell utforming.
Utbedring av tak på kirke i Trysil kommune
Utbedring av tak på Trysil kirke. Skifte ut skifertekking på følgende deler av taket på Trysil kirke: sørlige sideskip, og hovedskipets sør-vestre del nederst. Utskifting av takstein, oppretting av feil og mangler, samt å legge nytt undertak der dette er påkrevd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.