Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Tynset

Teknisk oppgradering av kulturhus i Tynset
Utskifting av lys og tautrekk.
Utskifting og oppgradering av sceneteknikk på kultursal i Tynset kommune
Storsalens 19 tautrekk og 4manuelle wiresveiv-trekk skal fjernes og erstattes med 23 nye motortrekk. Trekkene skal utstyres med multikabler (strøm/dmx). Dimmerommet med patch-felt, dimmere og strømtilkoblinger skal oppgraderes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.