Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stange

Oppgradering av tekniske anlegg m.m. ved videregående skole i Stange kommune
Utbedring av teknisk anlegg med nytt ventilasjonsaggergat på loft for plan 1 og 2, installasjon av ny heis, etablere ny atkomst til loft fra 2. etg. til teknisk rom på loft, utbedre brystningsvegger og utbedre lydforhold til kontorer og undervisningsrom på plan 1 og 2, etablere personalgarderober og renholdssentral i underetasjen samt bygningsmessige tilpasninger i forbindelse med ovennevnte arbeider. Samt noe oppgradering i forbindelse med brannkrav. 30-40 mnok ink. moms.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.