Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lesja

Renovering, oppgradering og ombygging av deler av kommunehuset samt riving av den eldste delen i Lesja, (Levande Lesja 2022)
Lesja kommunehus som innebærer renovering, oppgradering og ombygging av deler av Lesja kommunehus, samt rivning av den eldste delen av kommunehuset. Renoveringsprosjektet vil omfatte tilrettelegging av nye lokaler for barneverntjenesten og kirkekontoret (totalt ca. 330 kvm),
Mindre rehabilitering av bankbygget i Lesja kommune, (Levande Lesja 2022)
Mindre arbeider på "bankbygget" i Lesja sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.