Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vågå

Ombygg av kommunehus i Vågå
Delentreprise 1 - Nye NAV-lokaler. Delentreprise 2 – Ventilasjon. Delentreprise 3 – Ombygging av gamle NAV-kontorer til ny kontorfløy.
ENØK tiltak i ungdomsskole i Vågå
Konvertering til vannbåren varme og LED-belysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.