Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (9)
Gjesdal (6)
Haugesund (9)
(5)
Karmøy (7)
Klepp (4)
Kvitsøy (1)
Lund (2)
Randaberg (2)
Sandnes (25)
Sauda (2)
Sokndal (2)
Sola (11)
Stavanger (33)
Strand (7)
Suldal (2)
Time (1)
Tysvær (7)
Utsira (0)
Rehabilitering og påbygg av hovedkvarter med kontor og produksjonslokaler i Stavanger
Det planlegges ca. 21 500 m² BRA, hvorav maks 2000 m² BRA settes av til produksjon.
Nybygg av svømmehall i Sola kommune
Stålbasseng. Totalentreprisekostnad: 274.4 mnok.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg og rehabilitering av undervisningslokaler i Haugesund
Totalentreprenør har opsjon for rehabilitering.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, I5
3102,6 m2 tomt. På denne eiendommen er det et leieforhold (rubbhall).
Rehabilitering av kontor og servering m.m. i Stavanger
St. Olavs gate 7-12. Planen er å forvandle bygget på 9.000 kvadratmeter til kontorer, næring og serveringsteder. Ett av de to store glassatriene i kvartalet skal transformeres til et felles resepsjon og møtesenter. Rommet ligger midt i anlegget og kobler sammen de ulike bygningsdelen. Atriene vil fungere som inngangsparti og lobby for kontorbrukere og utformes som en felles sosialsone. På bakkeplan mot gågate, etableres et Mathall med direkte kobling til begge atriene og med mulighet for uteservering under arkadene i St. olavs gate.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse. Gnr/bnr: 111/299, 773
Nybygg av hotell og kontorbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 52/51, 55/770, 55/1499 og 55/1501 og en mindre del av 55/768.
Ombygg av klasserom i ungdomsskole i Jørpeland
Prosjekt fra Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022-2025.
Nybygg av fritidsboliger i Sauda
Gnr/bnr: 3/3 og 4/19.
Nybygg av fritidsboliger i Egersund
Gnr/bnr: 7/689, 7/688, 7/95, deler av 7/30 og 7/11. Planområde: 30,5 daa.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med flatt tak i Stavanger kommune
Det skal etableres solenergianlegg på tak på 6stk bygg (Blidensol sykehjem, Eiganes skole, Kristianslyst ungdomsskole, Stokka sykehjem, Sølvberget kulturhus, Søra Bråde bofelleskap).
Nybygg av fritidsboligområde i Egersund
Gnr/bnr: 6/3 mfl. Planområde: 3,5 daa
Nybygg av fritidsboliger i Hellvik
Gnr/bnr: 60/36 mfl. 10 nye fritidsboliger i tilknytning til omr. HF40.
Riving av bygg ved fylkeshuset i Stavanger kommune
GNR/BNR: 56/1454 og 56/1464. Arbeidene består i hovedsak: - Bygg B skal rives. - Gangbro mellom A og E skal rives. - Del av Bygg A mot nytt Bygg B1 skal rives. - I Bygg A, C og D renskes til bærende konstruksjoner. - Graving og legging av høyspent for å reetablere «ringforbindelse» og legging av fjernvarme. Eksisterende hovedbygninger A, C og D på fylkeseiendommen skal rehabiliteres, ca 15 000 m2 og det skal bygges to nye bygg på til sammen ca 4 500m2. Eksisterende bygg B på ca1800m2 skal rives.
Etablering av nytt helhetlig og oversiktlig brannkonsept for Kjølv Egelands hus på Campus UiS i Stavanger kommune
Utskifting av dører, vinduer, brannskiller, lukking av brannavvik, utskifting av eks. ledesystem mm. Etablering av nytt sprinkleranlegg.
Nybygg av klubbhus i Sandnes
Maks 1000 m2 BYA.
Nybygg av aktivitetspark vest for Klepp rådhus i Klepp kommune
Aktivitetsparken skal etableres i Kleppe sentrum ca. 100 m vest for Klepp rådhus.
Tilbygg av barnehage på Hellvik
2 avd, 28 barn. Gnr/bnr: 60/332 og 60/711.
Utvidelse av kontor over verksted på Årabrot i Haugesund kommune
Haugesund kommune skal utvide kontorarealene i Teknisk driftsenhet sine lokaler på Jovegen 90. Utvidelsen består et påbygg på eksisterende kontorfløy i 3.etg på taket over et verksted. Påbygget vil bestå av totalt 10 cellekontorer samt et møterom som skal fungere som et beredskapsrom. Oppføringen av bygget medfører i tillegg en større ombygging av den bærende takkonstruksjonen over eksisterende verkstedhall. Ombyggingen består i å rive eksisterende takkonstruksjon i et større areal, for deretter å bygge opp igjen en ny takkonstruksjon av betongelementer med isolasjon og tekking på oversiden.
Nybygg av fritidsboliger i Hjelmeland
6-7 nye fritidsboliger.
Oppgradering av idrettshall i Figgjo
Branntekniske tiltak og ventilasjon. Leverandør av lås og beslag: Låseservice.
Etablering av ny energisentral med energibrønner og ny varmepumpe ved skole i Sokndal kommune
Enøk prosjekt Sokndal Kommune. Ny varmesentral med varmepumper med propan som kjølemedium og energibrønner for Sokndal kommune.Varmesentralen skal forsyne varme til Hauge skole og Solbø sykehjem.
Etablering av modulskole i forbindelse med oppgradering av Sandnes barneskole i Sandnes
Modulskolen skal det være plass til ca. 160 elever fordelt på 8 klasserom, ca. 28 ansatte og alle fasiliteter. Det ene klasserommet bør ha et kjøkken for muligheten til SFO
Tilbygg av grovgarderober på Sandal barnehage i Stavanger kommune
Sandal barnehage skal ha nye grovgarderober for sine avdelinger, som tilbygg. Det vurderes også nye vognskur og lager
Utvidelse av ungdomsskole (modulbygg) i Ålgård
Økt antall elever ved GUS krever utvidelse av klasseromskapasitetet og lærerarbeidsplasser. Det legges opp til å bruke modulbygg som ekstra klasserom, og at disse kjøpes og ikke leies.
Fortetting av hytteområde i Randøy, Hjelmeland
Gnr/bnr 92/4-5, 92/25, 92/26, 92/27, 92/19 og 92/30, Sandanger, 4130 Hjelmeland.
Tilbygg av barnehage i Stavanger
Egen personalinngang med garderober, og HWC med dusj. Adkomst til fellesrom og kjøkken fasiliteter. Dette arealet kan tilpasses i størrelse etter ønske og behov. Tilbygg lagt på lavere nivå. Adkomst til øvre del med trapp og løfteplattform. Nytt arbeidsrom i 2.etg.
Nybygg av fritidsboliger i Ydstebøhavn, Kvitsøy
Max BYA: 110 m2/bolig. Max antall etasjer: 2
Nybygg av båthus i Hovland
4-6 båthus. Sammen skal alle båthusene innenfor N1 ha maks totalt areal på 385 m2 BYA.
Opprusting av skolegård i Madla
Klassetrinn: 1-7 klasse. Antall elever: 430. Skolegårdsareal: 8.122m2
Opprusting av skolegård i Hafrsfjord
Klassetrinn: 8-10 klasse. Antall elever: 356. Skolegårdsareal: 14.460 m2
Bruksendring og nybygg av kontorlokaler i Sandnes
Bruksendring fra bolig til kontor/tjenesteyting.
Riving av kontorbygg og garasjebygg i Sandnes
Eksisterende bygning på eiendom 40/61 har et fotavtrykk på 615 m2 BYA, og 766 m2 BRA. Bygningen har fra 1 til 3 etasjer. Eksisterende bygning på eiendom 40/152 har et fotavtrykk på 111 m2 BYA. Adresse: Ganddalsgata 7 og Hoveveien 3.
Ombygg av frivilligsentral, lager og ungdomsbibliotek i Ålgård
Dette prosjektet består av ombygging av frivilligsentralen, lager i kjelleren, ungdomsbiblioteket, samt tilrettelegging av en etasje i Stamphuset.
Nybygg av sjøhus i Hommersåk
Gjenoppbygging av sjøhus etter brann.
Oppgraderinger og ombygg av kontorlokaler i Ålgård
Det er behov for oppgraderinger og ombygginger i lokaler i 1.etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.