Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (6)
Gjesdal (11)
Haugesund (10)
(5)
Karmøy (7)
Klepp (4)
Kvitsøy (4)
Lund (4)
Randaberg (0)
Sandnes (18)
Sauda (10)
Sokndal (1)
Sola (9)
Stavanger (45)
Strand (4)
Suldal (1)
Time (2)
Tysvær (6)
Utsira (0)
Ny ungdomsskole og flerbrukshall i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 720 elever/6 paralleller. Skolen skal stå ferdig til skolestart august 2025. Flerbrukshallen vil stå ferdig årsskiftet 2026/2027. BREEAM.
Til- og ombygg av kommunehus og kirke i Klepp kommune
Klepp kommune skal rehabilitera eksisterande kommunehus på 6940m2 og bygge et nytt tilbygg på 1380m2 inkludert ein kyrkjesal som med plass til 500 personar.
Nybygg av bydelssenter-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Stavanger
Bydelssenter: 4500 m2 Bolig 12.500 m2 (155 leiligheter) Parkeringskjeller: 200 parkeringsplasser.
Nybygg av hotell i Sandnes
Mellom fire og su etasjer. 250 hotellrom.
Utvidelse av idrettssenter på sør-og østsiden av eksisterende stadionanlegg i Stavanger kommune
Legge til rette for en styrking av det eksisterende bydelssenteret ved Viking Stadion, gjennom å utvikle større kapasitet til idrettsrelatert senter på sør- og østsiden.
Nybygg av næringsbygg, svømmehall og boliger i Gjesdal
Reguleringsendringen til en blanding av forretning, eventuell offentlig/privat tjenesteyting, idrettsanlegg (svømmehall) og annen nærings- og boligbebyggelse.
Nybygg av byggvarehus på Raglamyr i Haugesund
21 mål. Det nye anlegget skal huse både Montér, Optimera Proff, Montasjeutstyr og Flisekompaniet.
Nybygg av hotell i Stavanger
Skansegata 7 m.fl. Gnr/bnr 55/790 og 55/184.
Nybygg av hytter i Sauda
Ca 70 hytter.
Nybygg av havnrelatert næringsområde på Tjora, Sola kommune
gnr. 10 bnr. 1, 6, 20, 23, 25, 26, 37, 62, 79, 80, 90,100, 136, 177, 221, 222. Planområdet har en størrelse på omlag 120 daa.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Rehabilitering av kontor og servering m.m. i Stavanger
St. Olavs gate 7-12. Planen er å forvandle bygget på 6.000 kvadratmeter til kontorer, spisesteder og åpne arealer. Ett av de to store glassatriene i kvartalet skal transformeres til et felles grønt rom: Oransjeriet. Rommet vil fungere som inngangsparti for kontorbrukere og utformes som en en innvendig park. Her vil det være fasiliteter som kjøkken, møterom og toaletter.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Riving av sjøhus og gjenoppbygging av kontorbygg m.m. i Stavanger sentrum
Verksgata 28, 30 og 32. 80 arbeidsplasser. Sjøhusene skal rives og gjenoppbygges som replikabygg med bruk av gammel byggemetode. 4 etasjer. I første etasje legges det til rette for publikumsrettet virksomhet og resten av bygget vil være kontorlokaler.
Nybygg av fritidsboliger i Nedstrand
Gnr: 144 bnr. 3 och bnr. 5.
Nybygg av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 1150 kvadratmeter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse. Gnr/bnr: 111/299, 773
Nybygg av flerbrukshall i Sauda
En hall vil kunne inkludere isbane 5 mnd i året. Prosjekter som inkluderer ishall kan utløse større eksterne støtteordninger. Et potensielt nytt, stort samarbeidsprosjekt mellom det offentlige, private og ideelle Sauda som vil kunne bli en arena for skøyteaktivitet, curling, fotballcup, tennis, squash, håndball, konserthall/Saudadagane, bodhall, oppstillingsplas 17. mai, lager for felles arrangements-utstyr i Sauda osv.
Nybygg av dagligvarebutikk og helsesenter på Kvernevik i Stavanger kommune
Det er tenkt dagligvarebutikk på om lag 1000 m2 i sokkeletasjen, med muligheter for alle typer helserelaterte tjenester i etasjen over. Her vil det være god plass til både legesenter, apotek, tannleger og andre helserelaterte tjenester.
Ombygg eller tilbygg ungdomsskole i Jørpeland
Prosjekt fra Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022-2025.
Nybygg av kontorbygg på eksiterende kontorbygg i Stavanger kommune
Planen er å åpne for å bygge på Arne Rettedals gate 12 med 2 ekstra etasjer. Planområdet er på ca. 2,6 daa og har med seg gnr. 56 bnr. 2140, 864, 866 m.fl.
Riving og tilbygg av turnhall i Sola
Gnr/bnr: 33/762, 33/18, 33/352 og 33/637. Planområdets størrelse: ca 6,8 daa.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Sunde sykehjem, Slåtthaug sykehjem, Rosendal sykehjem, Haugåstunet sykehjem og Vågedalen sykehjem. Denne konkurransen gjelder takpanne skråtak som det er tenkt å bytte ut takstein med solcellekassetter med dummypanel for et helhetlig utseende på taket, samt skinnesystem utpå takpanner.
Nybygg av hytter i Jelsa
50-60 tomter.
Nybygg av flerbrukshall ved fotballstadion i Sandnes
Flerbrukshall ved ØsterHus Arena.
Nybygg av fritidsboliger i Egersund
Gnr/bnr: 7/689, 7/688, 7/95, deler av 7/30 og 7/11. Planområde: 30,5 daa.
Nybygg av aktivitetspark vest for Klepp rådhus i Klepp kommune
Aktivitetsparken skal etableres i Kleppe sentrum ca. 100 m vest for Klepp rådhus.
Nybygg av hyttefelt i Fister
12 boligtomter totalt på hyttefeltet.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Lapin vinbar. Gnr/bnr: 52/315, 52/316 og 52/317.
Riving og nybygg av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Stavanger Soneterapi, Ren Hud og Delikatessen.
Energireduserende tiltak ved sykehjem i Haugesund
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Om- og tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 52/334 og 52/251. Prosjektet består av 1 nybygg og tre ombygg.
Nybygg av barnehage i Sandnes
Prosjekt fra kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Rehabilitering og omlegging av kunstgressbaner i Stavanger kommune
Opparbeidelse av 4 kunstgressbaner i Stavanger kommune. Haugtussa bane Rennesøy Hafrsfjord skole Stavanger Stadion
Nybygg av personalbase og utvendig oppgradering av 5 leiligheter i Haugesund kommune
Prosjektet innebærer etblering av en ny personalbase og oppgradering av 5 leiligheter, herunder fasader.
Innvendig vedlikehold av domkirke i Stavanger kommune
Entreprisen for interiørarbeidene omfatter liturgiske og andre møbler (stedsbygd og flyttbar), innvendige ramper, oppussing av eksisterende stoler mm.
Nybygg av fritidsboliger i Ydstebøhavn, Kvitsøy
Max BYA: 110 m2/bolig. Max antall etasjer: 2
Rehabilitering av barnehage i Gjesdal kommune
Rehabilitering av gammel avdeling på Bamsebo barnehage.
Nybygg av båthus i Hovland
4-6 båthus. Sammen skal alle båthusene innenfor N1 ha maks totalt areal på 385 m2 BYA.
Ombygging til legesenter på Gausel i Stavanger
y planløsning består bl.a. av 6 legekontor, 3 behandlingsrom, møte/pauserom med kjøkken, laboratorium, garderober, toaletter m.m. Prosjektet innebærer riving av eksisterende vegger og himling, etablering av nye vegger og himling som tilfredsstiller krav for legekontor, nye elektriske anlegg, samt ombygging av ventilasjonsanlegg og utvidelse av sanitæranlegg for å imøtekomme ny planløsning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.