Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Gjesdal

Utvidelse av ungdomsskole (modulbygg) i Ålgård
Økt antall elever ved GUS krever utvidelse av klasseromskapasitetet og lærerarbeidsplasser. Det legges opp til å bruke modulbygg som ekstra klasserom, og at disse kjøpes og ikke leies.
Ombygg av frivilligsentral, lager og ungdomsbibliotek i Ålgård
Dette prosjektet består av ombygging av frivilligsentralen, lager i kjelleren, ungdomsbiblioteket, samt tilrettelegging av en etasje i Stamphuset.
Oppgraderinger og ombygg av kontorlokaler i Ålgård
Det er behov for oppgraderinger og ombygginger i lokaler i 1.etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.