Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Rehabilitering av næringsbygg i Sandnes
Det gamle egglageret i Sandnes skal transformeres til et moderne næringsbygg med fokus på miljø og bærekraft.
Rehabilitering og videreutvikling av kino i Sandnes
Prosjektet omfatter: 1. Bytte ventilasjonsanlegg (for å oppfylle krav til luftkvalitet) 2. Akustiske tiltak (knyttet til intern lydlekkasje i bygget) 3. Forsterkning av amfi (knyttet til bestemmelser i plan- og bygningsloven) 4. Andre tiltak for å oppfylle gjeldende krav i TEK17
Etablering av modulskole i forbindelse med oppgradering av Sandnes barneskole i Sandnes
Modulskolen skal det være plass til ca. 160 elever fordelt på 8 klasserom, ca. 28 ansatte og alle fasiliteter. Det ene klasserommet bør ha et kjøkken for muligheten til SFO
Etablering av solcelleanlegg på kontorbygg og mediabygning i Sandnes
Kontorbygning: ca. 400 m2 fordelt på 4 felt, Mediabygning: ca 500 m2 fordelt på 4 felt.
Ombygg av butikklokaler (leietakertilpasning) i kjøpesenter i Sandnes
Tiltaket er ombygging av to eksisterende lokaler på Kvadrat kjøpesenter, til et samlet areal.
Nybygg av målhus i Sandnes
Oppføring av småhus/tidtakerhus i to etasjer. Øverste etasje er rettet mot Sandnes idrettspark og skal benyttes til tidtaking, teknisk rom for arrangementer, streaming osv. Areal under målhus benyttes til lagring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.