Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Time

Nybygg av idrettshall på Bryne
Arbeid med byggegrop blir utført som eget prosjekt. ca 12 måneder byggetid. Fylkeskommunen blir leietaker for storhallen.
Oppgradering/rehabilitering av kirke i Time kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.