Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sauda

Nybygg av fritidsbustader med tilhørende grøntareal i Sauda kommune
Grunnentreprenør: Lasse Løland. Tomtene er fordelt på delområder med hver sin adkomstveg.
Tilbygg av hyttegrend i Saudasjøen
Gnr/bnr: 14/1. 6 og 8/5.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.