Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sokndal

Oppgradering av uteområde ved skole i Sokndal kommune
Prosjekt fra investeringsbudsjett 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.