Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stavanger

Nybygg av bydelssenter-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Stavanger
Bydelssenter: 4500 m2 Bolig 12.500 m2 (155 leiligheter) Parkeringskjeller: 200 parkeringsplasser.
Utvidelse av idrettssenter på sør-og østsiden av eksisterende stadionanlegg i Stavanger kommune
Legge til rette for en styrking av det eksisterende bydelssenteret ved Viking Stadion, gjennom å utvikle større kapasitet til idrettsrelatert senter på sør- og østsiden.
Nybygg av hotell i Stavanger
Skansegata 7 m.fl. Gnr/bnr 55/790 og 55/184.
Rehabilitering av kontor og servering m.m. i Stavanger
St. Olavs gate 7-12. Planen er å forvandle bygget på 6.000 kvadratmeter til kontorer, spisesteder og åpne arealer. Ett av de to store glassatriene i kvartalet skal transformeres til et felles grønt rom: Oransjeriet. Rommet vil fungere som inngangsparti for kontorbrukere og utformes som en en innvendig park. Her vil det være fasiliteter som kjøkken, møterom og toaletter.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Riving av sjøhus og gjenoppbygging av kontorbygg m.m. i Stavanger sentrum
Verksgata 28, 30 og 32. 80 arbeidsplasser. Sjøhusene skal rives og gjenoppbygges som replikabygg med bruk av gammel byggemetode. 4 etasjer. I første etasje legges det til rette for publikumsrettet virksomhet og resten av bygget vil være kontorlokaler.
Nybygg av barnehage i Stavanger
Barnehagen skal ha 4 avdelinger på samlet omtrent 1150 kvadratmeter.
Nybygg av dagligvarebutikk og helsesenter på Kvernevik i Stavanger kommune
Det er tenkt dagligvarebutikk på om lag 1000 m2 i sokkeletasjen, med muligheter for alle typer helserelaterte tjenester i etasjen over. Her vil det være god plass til både legesenter, apotek, tannleger og andre helserelaterte tjenester.
Nybygg av kontorbygg på eksiterende kontorbygg i Stavanger kommune
Planen er å åpne for å bygge på Arne Rettedals gate 12 med 2 ekstra etasjer. Planområdet er på ca. 2,6 daa og har med seg gnr. 56 bnr. 2140, 864, 866 m.fl.
Etablering av solenergianlegg på kommunale bygg med skråtak i Stavanger kommune
Sunde sykehjem, Slåtthaug sykehjem, Rosendal sykehjem, Haugåstunet sykehjem og Vågedalen sykehjem. Denne konkurransen gjelder takpanne skråtak som det er tenkt å bytte ut takstein med solcellekassetter med dummypanel for et helhetlig utseende på taket, samt skinnesystem utpå takpanner.
Riving og nybygg av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Stavanger Soneterapi, Ren Hud og Delikatessen.
Totalrehabilitering og utvidelse av næringsbygg i Stavanger
Leietaker per i dag: Lapin vinbar. Gnr/bnr: 52/315, 52/316 og 52/317.
Om- og tilbygg av næringsbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 52/334 og 52/251. Prosjektet består av 1 nybygg og tre ombygg.
Rehabilitering og omlegging av kunstgressbaner i Stavanger kommune
Opparbeidelse av 4 kunstgressbaner i Stavanger kommune. Haugtussa bane Rennesøy Hafrsfjord skole Stavanger Stadion
Innvendig vedlikehold av domkirke i Stavanger kommune
Entreprisen for interiørarbeidene omfatter liturgiske og andre møbler (stedsbygd og flyttbar), innvendige ramper, oppussing av eksisterende stoler mm.
Ombygging til legesenter på Gausel i Stavanger
y planløsning består bl.a. av 6 legekontor, 3 behandlingsrom, møte/pauserom med kjøkken, laboratorium, garderober, toaletter m.m. Prosjektet innebærer riving av eksisterende vegger og himling, etablering av nye vegger og himling som tilfredsstiller krav for legekontor, nye elektriske anlegg, samt ombygging av ventilasjonsanlegg og utvidelse av sanitæranlegg for å imøtekomme ny planløsning.
Rehabilitering av skolegård i Stavanger kommune
Rehabilitering av 4 delområder: Aktivitetsområde - skal etableres nytt lekeutstyr med fallunderlag av flis og kunstgress. Små trekonstruksjoner i form av benker og kanter skal bygges på sted. Lekeområde - område opprustes ved etablering av nye stier av treplanting og nytt utstyr. Eksisterende utstyr fjernes med unntatt av 2 elementer som opprustes. Området skal ha ulike typer av fallunderlag, som gummi, treflis og byggesand. Ballbinge opprustes ved etablering av nytt kunstgress - opsjon Sykkelparkering opprustes ved erstatning av sykkelutstyr - opsjon.
Nybygg av skatebane i Kvernevik bydel, Stavanger
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.
Oppgradering av eksisterende skatepark i Stavanger kommune
Etablere flere skateelementer i eksisterende anlegg. Elementene skal være i betong. Sittekant i skråning og noe terrengtilpasning.
Oppussing/rehabilitering av kantinemøblene på Ullandhaug i Stavanger kommune
Oppdraget gjelder rehabilitering av ca. 100 stoler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.