Aktuelle nybygg av boliger i Innlandet fylke

Nybygg av sentrumsformål i Skarnes
Gnr/bnr: 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og 105/16.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Parkeringshus for 180 biler med 245 studentleiligheter i to blokker oppå. Parkeringshuset får cirka 5.500 kvadratmeter i to plan delvis under bakken og to åtte etasjers blokker med nær 7.000 kvadratmeter totalt.
Nybygg av boliger og næring på yrkesskoletomta i Hamar, trinn 1
Det skal utvikles 16 omsorgsboliger, 10 leiligheter for førstegangsetablerere og 4 familieleiligheter som øremerkes startlånsmottakere. Omsorgsboligene vil bli kjøpt tilbake av Hamar kommune. De resterende leilighetene i prosjektet vil bli solgt i det ordinære boligmarkedet.
Nybygg av boliger på Jaren i Gran
Gnr/bnr: 151/26, 69, 78, 152/19, 20, 23, 35, del av 151/27, 78, del av 158/24, 58, 61.
Nybygg av boligområde i Næroset
27 eneboliger, 7 tomannsboliger og 6 leilighetsbygg.
Nybygg av studenthybler og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik, trinn 1
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. Det er vurdert å bygge fellesrom mellom blokkene, og eventuelt kontor/næringslokaler i form av legekontor/psykolog i første og muligens i andre. Delfelt BB2
Nybygg av boligområde og infrastruktur i Lillehammer
Planområde: 82 daa. Delt i to områder.
Nybygg av boligområde i Bruflat
Haugalia sør, B13. 17 tomter.
Nybygg av leiligheter og forretningslokaler i Trysil
Bygges i to trinn. Opparbeidelse av infrastruktur utføres på separat prosjekt.
Nybygg av boligfelt i Øystre Slidre kommune
31 tomter for eneboligbebyggelse og 2 tomter for leilighetsbygg/rekkehus.
Nybygg av fritidsboligområde i Ringebu, trinn 2
Totalt skal det bygges ut ca. 99 boenheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Trinn 2 består av 8-9 hus.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamar, trinn 1
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. Ca. 25 boenheter per trinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamar, trinn 2
Gnr/bnr: 1/7491, 1/7635, 1/3966, 1/3967, 1/3969, 1/1550, 1/1480, 1/4453, 1/423 og 1/3815. Planområde: ca 29 daa. Ca. 25 boenheter per trinn.
Nybygg av boliger i Kongsvinger
Planområdet utgjør deler av gnr/bnr. 50/1, 50/2, 50/21 og 51/103. 25 eneboligtomter ligger i øvre vestre og midtre del av utbyggingsfeltet i Solbakken, mens en tomt for tomannsboliger og 2 tomter for konsentrert bebyggelse er lagt lengst sør.
Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 3
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av seniorboliger i Stange
2-4 etasjer. 60 leiligheter i to byggetrinn. Seniorboliger samt fellesrom, badehus og brygge.
Nybygg av eneboliger i Tolga
Tomter for salg: BF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 og 41.
Nybygg av eneboliger på Bybrua
Tomtene varierer i størrelse fra 620 til 1062 kvadratmeter og koster fra 520.000-900.000 kr. Totalt 25 stk tomter, 7 av tomtene er solgt.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 18 boenheter. 5,7 daa tomt.
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere. 6 eneboliger og 1 tomannsbilg.
Nybygg av leilighetsbygg i Fagernes
10-15 leiligheter. Planområde: 3.000 m2.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av eneboliger i Beito
13 tomter til salg. 1.000-1.500 m2 per tomt.
Nybygg av kjedet eneboliger i Brumunddal
Gnr/bnr: 689/261, 689/262, 689/264 m.fl.
Nybygg av boligfelt i Dalholen
10 tomter (9 eies av kommunen og 1 er privat).
Nybygg av eneboliger i Røn
Følgende tomter er ledige for salg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 13. Kostnad for tomtegrunn er kr. 150.000,- pr. tomt. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Ringebu
Gnr/bnr: 49/209 1000 m2, 49/210 900 m2, 49/211 1200 m2, 49/212 1200 m2, 49/213 1200 m2, 49/214 1200 m2, 49/215 1300 m2, 49/216 1400 m2.
Nybygg av eneboliger i Slidre
Følgende tomter er for salg: 1, 3, 6, 9, 10, 13 og 25. Kostnad for tomtegrunn er kr. 135.000,- pr. tomt. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Moan
Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: 2 mål.
Nybygg av eneboliger i Fåvang
Gnr/bnr: 97/16 848 m2, 97/55 1206 m2, 97/56 1025 m2, 97/57 1007 m2, 97/58 936 m2, 97/59 1155 m2, 97/60 905 m2.
Nybygg av boliger på Raufoss
Planområdet er på ca. 3,1 daa.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Brumunddal
2 stk tomannsboliger og 2 eneboliger.
Nybygg av eneboliger i Skåbu
Tomter for salg: Austlivegen 36, 38, 40, 30d og tomtenummer: 13 og 17. Gnr/bnr: 204/232 mfl.
Nybygg av eneboliger i Skåbu
Tomter for salg: Austlivegen 36, 38, 40, 30d og tomtenummer: 13 og 17. Gnr/bnr: 204/232 mfl.
Nybygg av eneboliger i Bagn
Gnr/bnr 73/169, 73/180, 73/181,73/172, 73/176 og 73/176
Nybygg av eneboliger i Vingelen
3 kommunale tomter. Det er i tillegg 1 privat tomt som er ubebygd.
Nybygg av eneboliger i Skammestein
4 tomter. Det nye bustadfeltet ligg i området nedenfor det gamle samvirkelaget, mellom Skøltevegen og Lidar skule.
Nybygg av eneboliger i Ringebu
Gnr/bnr: 48/172 1171 m2, 48/173 1551 m2, 48/174 1464 m2, 48/175 1632 m2.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 4 boenheter. 1,3 daa tomt.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 4 boenheter. 1,8 daa tomt.
Nybygg av eneboliger i Joramo, Lesja
Tomteareal: 1.100-1.200 m2.
Nybygg av eneboliger i Hodalen
Spredt bebyggelse.
Nybygg av boliger i Alvdal kommune
byggeklare tomter. Tomtestørrelse: ca. 3 mål eller større.
Nybygg av eneboliger i Grantevet, Tolga
LNFR-spredt boligbebyggelse.
Nybygg av eneboliger i Holøyen
LNFR-spredt boligbebyggelse.
Nybygg av eneboliger i Svullrya
Tomter for salg: Skogvegen 8, gnr/bnr 24/134, 1.582 m2. Skogvegen 10, gnr/bnr 24/129, 1.266 m2. Mogopvegen 4, gnr/bnr 113/164, 1.034 m2.
Nybygg av boliger i Volbu
1.300-1.700 m2 per tomt.
Nybygg av eneboliger i Ringebu
Gnr/bnr: 48/154 1663 m2, 48/155 1336 m2, 48/191 1326 m2,
Nybygg av boliger i Gjøvik
Minimum 2 boenheter. 1,8 daa tomt.
Nybygg av kommunale boliger i Lom sentrum
Flermannsbolig med flest mulig boenheter innenfor kostnadsrammen, inklusiv klargjort tomt med ferdigstilt uteareal.
Nybygg av kanonhus på Raufoss
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 19/1, og del av 142/17. Etablere fundament, som forankres til grunnfjell, for plassering av kanon. Videre skal det lages en lavett for å holde kanonen og et hus som skal beskytte kanonen fra vær og vind.
Nybygg av enebolig i Grinder
Gnr/bnr: 46/212. Tomteareal: 905 m2.
Nybygg av eneboliger i Bruvoll
Byggeklare tomter. 7 boligtomter totalt på feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.