Aktuelle nybygg av boliger i Innlandet fylke

Nybygg av sentrumsformål i Skarnes
Gnr/bnr: 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og 105/16.
Nybygg av boliger og næring i Gjøvik
Kvartal 17. Totalt bruksareal (BRA) er anslått til ca. 10.000m2 bolig og ca. 500m2 næring. Blokk A blir på fem etasjer. Blokk B har fire etasjer.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/691 og 84.
Nybygg av rekkehus, boligblokker og næringsbygg i Raufoss
Planlegging for bygging av boliger på tomten til Raufoss barneskole, når den rives.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Kongsvinger
Ca 16,5 daa. Planlegges 9 eneboligtomter og 6 enebolig- eller tomannsboligtomter. 15-21 boenheter.
Nybygg av omsorgssenter i Vestre Slidre
Det nye helsetunet skal ligge mellom eksisterende omsorgssenter, Bergtun og aktivitetssenteret Plassen. 4 omsorgsboliger i bofelleskap og 20 institusjonsplasser med tilleggsfunksjoner. I tillegg har senteret arealer for hjemmetjenesten, aktivitetsrom, seremonirom, vaskeri, produksjonskjøkken og arealer for kafé.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Løten sentrum
Gnr/bnr: 18/9, 196/78, 196/305 deler av 196/67, 329/4 og 330/8. 3 og 4 etasjer.
Nybygg av boligområde i Jessnes, Furunes, trinn 3 mfl
Totalt skal det bygges 40- 44 boenheter på området. 5 boenheter er bygd i trinn 1 og 7-8 boenheter i trinn 2.
Nybygg av leiligheter i Hamar, trinn 2
Felles parkeringskjeller for trinn 1-3. Aluvegen 91 og 93. Gnr/bnr: 1/4782, 1862. Sigdal leverer kjøkken, bad og garderobe.
Nybygg av rekkehus på Skarnes i Sør-Odal kommune
I trinn 1 bygges 10 leiligheter.
Nybygg av boliger i Hamar
Badekabiner: Norac. 18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av eneboliger Torke, trinn 1
Totalt 94 boenheter fordelt på 8-9 trinn.
Nybygg av boliger i Lillehammer
Gnr/bnr: 48/5, 55, 105, 271, 272 og 273. Inntil 20 enheter.
Nybygg av til boliger til førstegangsetablerere og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Innbygda
Følgende bestemmelser gjelder: BBB1- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 30 %. •Bebyggelsen kan være inntil tre etasjer, alternativt med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. •Det skal etableres felles oppsamlingsplass for renovasjon i området. Trysil kommune ønsker at det bygges minimum 18 leiligheter på denne tomta. 1/3 av leilighetene skal bygges som 3-roms leiligheter (med to soverom). BBB2- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg i form av to 4-mannsboliger. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 25 %. •Bebyggelsen kan være inntil to etasjer med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i ´én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Trysil kommune ønsker at det bygges åtte leiligheter, fire med tre soverom og fire med to soverom.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i kjede i Hamar
Gnr/bnr: 49/15 21, 22. Totalt 19-20 boenheter.
Nybygg av befelskvarter i Rena leir
Opsjon på ytterligere 4+4+4 kvarter.
Nybygg av rekkehus i Ringsaker kommune
Leiligheter og rekkehus.
Nybygg av boligområde i Elverum
22 kjedede eneboliger.
Nybygg av leiligheter i Hamar, trinn 1
Felles parkeringskjeller for trinn 1-3. 14-16 byggemånader. Norema leverer kjøkken, bad og garderobe.
Nybygg av eneboliger i Hamar
Gjennomførelsetid: 8-12 måneder pr bolig. Funkisboliger.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg av leilighetsbygg i Fagernes
10-15 leiligheter. Planområde: 3.000 m2.
Nybygg av eneboliger i Brenna
15-18 tomter. Tomtestørrelse: 1.200-1.800 m2 Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Dalsbygda
Tomtestørrelser 0,9 daa – 1,9 daa 14 tomter
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr.: 7/4/0/1, 7/27, 7/8, 6/20, 6/8, 6/4, 6/6,7/86, 7/10, 7/33, 7/2, 7/107 og 316/4.
Nybygg av leiligheter i Hafjell, Lillehammer
Planlagt ca 70-80 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Brumunddal
10-14 boenheter. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Stange, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av boliger på Håmmelfjellsveien, trin 2 i Os
140 kvm per bolig. Bygges i flere trin med totalt 11 boenheter i 3 ulike typer.
Fortetting av boligområde på Raufoss
Gnr/bnr: 13/588, 142/44, 13/255, 13/574 mfl.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Gnr/bnr: 188/1 og 188/35
Nybygg av fritidsleiligheter i Øyer
Formålet med planendringen er å tilrettelegge for at disse leilighetsbyggene kan bygges som fritidsleiligheter
Nybygg av boligområde i Elverum
Gnr/bnr: 31/121, 31/192, 31/17 og 31/1027. Planområdet er ca. 3,7 mål. Byggeklare tomter. Minimum 8 boenheter. Privat grunneier: Toril Røkeberg og Harald Moe Røgeberg.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Jessnes, Furunes, trinn 2
Totalt skal det bygges 40-44 boenheter på området. 5 boenheter er bygd i trinn 1. Trinn 2= 7-8 boenheter fordelt på 3-4 stk eneboliger i kjede og 4 funkis eneboliger.
Nybygg av eneboliger i Os
Tomtestørrelse: 1,0-1,5 daa. 6 tomter gjenstår. Infrastruktur er ferdigbygd.
Nybygg av befelskvarter i Rena leir
Prosjektet omfatter bygging av 4+4+4 kvarter.
Nybygg av flerbolighus i Fåvang
Utleieboliger med tilvisningsavtale i Ringebu kommune. Ringebu kommune ønsker å inngå tilvisningsavtaler med én eller flere profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger, som et supplement til kommunens egne utleieboliger.
Nybygg av eneboliger på Vinstra
Tomter for salg: Nordgardsvegen 2, 816,9 m2, Nigardsvegen 6, 1000 m2, Utsikta 3, 737 m2, Utsikta 5, 698,9 m2.
Nybygg av leiligheter i Hamar kommune
Planområdet er på ca. 2,5 daa og ligger innenfor gnr/bnr 1/1053 og 1/914, og deler av 1/7496, 0/0 (kommunal veg) og 1/809.
Nybygg av boliger i Måna
Tomtestørrelse: 1 til 1,5 mål. Vei, vann, avløp og fiber inn til tomtegrensen er inkludert i tomteprisen.
Nybygg av eneboliger i Vingelen
Tomter for salg: nr 8 og 2 private tomter.
Etablering av minihus for bosetting i Søndre Land kommune
Fjordvegen 16 hvor man ser for seg 2-3 hus, hver på ca. 50-55 m2. Fagerlundvegen 2 hvor man ser for seg 3-4 hus, hver på ca. 50-55 m2. Minihus som skal benyttes ifbm behovet for økt bosetting.
Nybygg av boligfelt i Krokhaug
2 tomter gjenstår.
Nybygg av boliger i Bøverdalen
Delvis byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Vingelen
Tomter for salg: Tomt B4 og BF6.
Nybygg av eneboliger i Tolga
Tomter for salg: Gnr/bnr: 39/298 og 29/294.
Nybygg av eneboliger i Kvam
Tomter for salg: Steinråket 3, 988 m2 Steinråket 9, 927 m2
Nybygg av eneboliger i Bjorli
Tomteareal: 800-900 m2. Gnr/bnr: 2/184 og 2/185.
Nybygg av eneboliger i Tolga
Gnr/bnr: 52/1 og 8.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.