Aktuelle nybygg av boliger i Vestre Toten

Nybygg av boliger på Raufoss
Planområdet er på ca. 3,1 daa.
Nybygg av kanonhus på Raufoss
Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 19/1, og del av 142/17. Etablere fundament, som forankres til grunnfjell, for plassering av kanon. Videre skal det lages en lavett for å holde kanonen og et hus som skal beskytte kanonen fra vær og vind.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.