Aktuelle nybygg av boliger i Lillehammer

Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer, trinn 2 m.fl.
Nærsenter, barnehage og 350 nye boliger.
Nybygg av leiligheter og forretning i Lillehammer
Ca 50-60 leiligheter. Gnr/bnr: 200/430, 488. Adresse: Storgata 132/136/138.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.