Aktuelle nybygg av boliger i Lillehammer

Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer, trinn 1
Nærsenter, barnehage og totalt 350 nye boliger.
Nybygg av leiligheter og forretning i Lillehammer
Ca 10-30 leiligheter. Gnr/bnr: 200/430, 488. Adresse: Storgata 136-138.
Nybygg av omsorgsboliger på Vignes i Lillehammer kommune
Lillehammer kommune har behov for et forsterket botilbud tilpasset personer med særskilt atferdsproblematikk. Behovet er vurdert til 6 enheter, base for personalet kommer i tillegg. 4 av leilighetene skal være særskilt tilpasset brukere med atferdsproblematikk og de 2 andre skal ha ordinær tilpasning og skal benyttes som en overgangsleilighet for personer med atferds utfordringer som med styrket faglig jobbing kan flyttes til overgangs leilighet før de flyttes videre til ordinært bofellesskap. Bygget skal oppføres i to bygningskropper, bygg 1; leilighet 1-4 og pesonalbase bygg 2; og leilighet 5-6. Det skal oppføres en kald utebod pr. boenhet og en til personalbasen.
Riving og nybygg av boliger i Lillehammer kommune, del 2
Lillehammer kommune har i dag totalt 12 boenheter i Moabakken 27-45. 6 av disse er nye og ble ferdigstilt i januar 2022. Nå skal de 6 neste boligene rives og 6 nye enheter skal bygges. Det er ønskelig at alle 6 boenhetene skal være i en bygningskropp og alle skal etableres på samme plan. Hver enkelt boenhet skal ha egen (delvis skjermet) inngangsparti.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.