Aktuelle nybygg av boliger i Lillehammer

Nybygg av boligområde og infrastruktur i Lillehammer
Planområde: 82 daa. Delt i to områder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.