Aktuelle nybygg av boliger i Ringsaker

Nybygg av boligområde i Moelv
Tomteareal: 60 daa. Gnr/bnr: 296/5 og 296/3.
Nybygg av boligområde i Jessnes, Furunes, trinn 3 mfl
Totalt skal det bygges 40- 44 boenheter på området. 5 boenheter er bygd i trinn 1 og 7-8 boenheter i trinn 2.
Nybygg av rekkehus i Ringsaker kommune
Leiligheter og rekkehus.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av boligområde i Brumunddal
10-14 boenheter. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Jessnes, Furunes, trinn 2
Totalt skal det bygges 40-44 boenheter på området. 5 boenheter er bygd i trinn 1. Trinn 2= 7-8 boenheter fordelt på 3-4 stk eneboliger i kjede og 4 funkis eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.