Aktuelle nybygg av boliger i Hamar

Nybygg av boligområde i Hjellum, trinn 3
Totalt 136 boliger på feltet. Gnr/bnr: 181/1,37 og 183/21,12,5.
Nybygg av eneboliger i Hamar
Olav Myntmesters gate 25-39. Gnr. 1 Bnr. 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685 og 7686. Gjennomførelsetid: 8-12 måneder pr bolig. Funkisboliger.
Nybygg av leiligheter i Hamar kommune
Planområdet er på ca. 2,5 daa og ligger innenfor gnr/bnr 1/1053 og 1/914, og deler av 1/7496, 0/0 (kommunal veg) og 1/809.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.