Aktuelle nybygg av boliger i Hamar

Nybygg av rekkehus og eneboliger i kjede i Hamar
Gnr/bnr: 49/15 21, 22. Totalt 19-20 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Hamar
Gjennomførelsetid: 8-12 måneder pr bolig. Funkisboliger.
Nybygg av boliger i Hamar
Badekabiner: Norac. 18 da. Martodden B4. 5-7 etasjer. BREEAM-NOR sertifisering (Very Good).
Nybygg av boligområde i Hamar
Eneboliger med mulighet for rekke/ flermannsboliger på enkelte tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.