Aktuelle nybygg av boliger i Alvdal

Nybygg av boliger i Måna
Tomtestørrelse: 1 til 1,5 mål. Vei, vann, avløp og fiber inn til tomtegrensen er inkludert i tomteprisen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.