Aktuelle nybygg av boliger i Alvdal

Nybygg av boligfelt i Alvdal kommune
Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: ca. 900 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.