Aktuelle nybygg av boliger i Nord-Odal

Nybygg av eneboliger i Bruvoll
Byggeklare tomter. 1 tomt gjenstår. 7 boligtomter totalt på feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.