Alle aktuelle boligprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (0)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (1)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (2)
Evenes (0)
Fauske (6)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (1)
Hamarøy (2)
Hemnes (3)
Herøy (3)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (3)
Nesna (1)
Rana (8)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (1)
Sortland (0)
Steigen (0)
Sømna (1)
Sørfold (1)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (1)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (2)
Øksnes (4)
Nybygg av boliger i Fauske
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 101 bnr. 5 og 356. Parkeringskjeller i 1. etasje. Utfylling i sjø.
Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Nybygg av boliger i Vestvågøy
Del av gnr 51 bnr 4, 8, 15/30, 98 og 99. 15 nye boligtomter. Universell utforming.
Utvidelse av boligområde i Nesna
Hensikten med planendringen er å etablere et nytt delområde (B2), samt å fjerne regulerte tomtegrenser innenfor delområde.
Nybygg av leiligheter på Bjerka i Hemnes, trinn 2
Gnr/bnr: 149/4/141 og 149/4/38.
Nybygg av boliger i Vassvik, Narvik
Gnr/bnr: 39/379, 39/381, 39/389, 39/1670, samt del av 39/1479. Planområdet er på ca. 227 m2.
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 20 nye boliger og oppføres i 2 byggetrinn. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Nybygg av omsorgsboliger i Leknes, trinn 1
Samlokalisering av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. TFF-boliger. 5 tomannsboliger og 1 teknisk bygg
Nybygg av leiligheter i Kabelvåg
ca 1,7 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger (leiligheter) tilpasset eldre, med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder felles uteoppholdsareal og parkering. Videre ønskes det lagt til rette for etablering av fortau og oppstramming av kryss.
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 20 nye boliger og oppføres i 2 byggetrinn. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Nybygg av kommunale utleiebolger i Dønna
Prosjektet består av 16 kompakte boenheter med tre soverom fordelt på 4 firemannsboliger. Prosjektet er plassert på Snekkaråsen i tilknytting til et etablert eneboligfelt og i direkte nærhet til skole og barnehage sentralt plassert på Dønna. Tomta prosjektet planlegges på har tidligere fungert som landbrukseiendom med dyrket mark. Forespørselen gjelder komplett anlegg med bygg og uteområde.
Nybygg av leilighetsbygg i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 133 bnr. 18, bnr. 44 og bnr. 70. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av et leilighetsbygg med 10 boenheter. De 10 boenheter fordeles over 3 etasjer. 5 boenheter i første etasje så 5 boenheter som går over 2 etasjer Leilighetsbygget planlegges etablert på eiendommen bnr 18 med adresse Båsmoveien 41. Eiendommen er bebygd men en eldre enebolig. Denne skal rives til fordel for det nye leilighetsbygget
Nybygg av tomannsboliger i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommene gnr/bnr 133/66 og 133/69 samt deler av gnr/bnr 133/1. Planforslaget vil åpne for at det skal kunne bygges inntil fem tomannsboliger på planområdet samt felles garasjeanlegg, parkeringsplass og lekeplass. Åvika-Kråkadal.
Nybygg av leiligheter i Rana
7-10 boenheter. 3-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen Myraveien 1 og Lars Meyers gate 43 samt eksisterende gang- og sykkelvei sør for eiendommene. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 20 bnr. 65 fnr. 165 og bnr. 997.
Nybygg av eneboliger i Neverdal
Gnr/bnr 50/88, 89, 117, 118, 154, 51/57, 58, 59.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.
Nybygg av omsorgsbolig i Sørfold
Bygging av 1 omsorgsbolig med personalbase og mulighet for utvidelse med ytterligere 3 omsorgsboliger i Straumen sentrum på tomter gnr. 53 bnr. 17 og 376. Det skal opparbeides og asfalteres 6 parkeringsplasser inkl. 1 handicapplass. Vei fra parkeringsplass til inngang til boenheten skal også asfalteres. Samt vei fra Søster Brittsvei opp til boligene.
Renovering av tomannsbolig i Bodø
Gnr/bnr: 38/114, 40/54.
Utvendig vedlikehold på omsorgsbolig i Alstahaug kommune
- Bytte bordkledning - Bytte alle vinduer - Øke avstanden mellom bordkledning og terreng. - Bytte dører og verandadører - Rive platting - Forkorte takkutstikk
Riving av boliger i Rana
Gnr. 131 bnr. 776 (Strandaveien 6) og Gnr. 131 bnr. 970 (Strandaveien 8). Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av rekkehus på eiendommene, der det i dag eksisterer 2 boenheter. Dette innebærer at eiendommene slås sammen i forbindelse med planprosessen. Det legges opp til 8 boenheter på 2.etasjer med parkeringskjeller. Planforslaget medfører derfor endring i bebyggelse i forhold til dagens bebyggelse og omkringliggende bebyggelse. Det vil bli lagt til rette for nærleik på tomta.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.