Alle aktuelle boligprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (5)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (19)
Brønnøy (2)
(2)
Dønna (0)
Evenes (8)
Fauske (4)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (2)
Hamarøy (2)
Hemnes (2)
Herøy (1)
Leirfjord (0)
Lurøy (2)
Lødingen (1)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (6)
Nesna (1)
Rana (11)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (5)
Steigen (2)
Sømna (0)
Sørfold (1)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (4)
Vega (1)
Vevelstad (0)
Vågan (9)
Øksnes (5)
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Utvikling av havnområde i Leknes
Gnr/bnr: 10/2, 32, 38, 65, 66, 92, 133, 156, 157, 228, 242, 252, 255, 285, 305, 306, 311, 325, 341.
Etablering av boliger og dagligvarebutikk i Bodø
Gnr/bnr: 31/370, 31/1654 og 31/1439. Dagligvarebutikk på bakkeplan på rundt 900 kvm i første etasje.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Lamarka
Totalt 38 daa. Ca. 80-90 boenheter. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Kroken i Alstahaug
2-og 4-mannsboliger og eneboliger. Gnr/bnr: 38/793, 38/795, 38/796, 38/886 mfl.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø sentrum
Gnr. 138, bnr. 2090/2161/2081/4183/2036/2183/2191. Adresser: Dronningens gate 12, 14 og 16, Sandgata 7 og Kongens gate 7 og 9. Størrelse: Ca. 1,9 daa.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 2
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317.
Nybygg av boliger og aktivitetsarealer i Narvik
Alpinveien 1, 3, 5 og 10. Prosjektet legger til rette for vaktrom, areal for aktiviteter og dagligstue. Bygningsmassen vil ha varierte boligrom, boliger, boligfellesskap; samlet anslått 40-50 boligenheter.
Nybygg av leiligheter i Sortland, trinn 2-5
15 til 20 leiligheter i hvert trinn. Totalt 60 til 80 nye leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Nybygg av leiligheter i Svolvær
Gnr/bnr: 18/26 og 18/259. 4-5 etasjer.
Nybygg av rorbuenheter og kai m.m på Henningsvær i Vågan
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 3
Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Utvidelse av fritids- og turistformål på Ringstad i Bø
Gnr/bnr: 9/4, 9/65, 9/17, 9/18 mfl. Planlegges å bygge 2 sjøhus med panoramautsikt mot sjø og skjærgård. Husene med til sammen 48 sengeplasser vil bygges med «hotell-standard».
Nybygg av omsorgs- og pleieboliger i Steigen kommune
Tidligere valgt totalentreprenør gått i konkurs. Prosjektet vil bli ferdigstilt av ny entreprenør med start august 2021.
Etablering av fritidseiendommer og naust i Efjord, Narvik
Reguleringsplanen legger til rette for 18 fritidseiendommer og 10 naust i strandsonen. Det tillates også båtopplagringsplass foran naustene.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av omsorgsboliger i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.
Etablering av boliger utenfor basen i Evenes
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Nybygg av boliger i kjede alternativt rekkehus i Narvik
Gnr/bnr: 46/251, 300, 531, 470 og 10.
Nybygg av leiligheter i Rana
7-10 boenheter. 3-4 etasjer.
Nybygg av fritidsboliger i Fauske
10-20 boliger. Gnr/bnr: 62/45, 87 og 88. 9,6 daa.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 2
70-83 m2 per leilighet. Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Nybygg av bofellesskap for ungdommer med funksjonshemming i bydelen Tverlandet i Bodø Kommune
Nybygg av bofellesskap for seks stykk ungdommer. Bofellesskapet skal inkludere boenheter, fellesareal og personalfasiliteter. Bygget skal BREEAM-sertifiseres til nivå Good. Ca. 500-600 m2.
Nybygg av boliger i Rana
Private grunneiere: Elsa Torild Jakobsen, Bjørn Erik Jakobsen og Per Kristian Fjellvang og Asmund Oddgeir Amundsen.
Nybygg av småbåtshavn med molo samt nybygg av boliger og utleiehytter på Sandvika i Gildeskål
Gnr/bnr: 79/15, 2, 14, 23. Ca 109,6 daa. Planområdet ligger i Sandvika som ligger langs Sandvikveien (Fylkesvei 478) på Sandhornøy i Gildeskål kommune. 1-2 etasjer. Grunneiere: Einar Andre Thommesen, Trygve Tollefsen Oddgun og Laila Nicolaisen, Ingvald og Per Erik Hanssen, Tor Erik og Trond,og Karina Olsen, John Henrik Kaspersen. Hjalmar Andersen.
Nybygg av leiligheter i Evenes
En firemannsbolig og tre seksmannsboliger.
Nybygg av leiligheter og næring i Vesterålen
Næringsarealer i første etasje og seks leiligheter i 2 andre etasje.
Rehabilitering av brannskadet utleiebolig i Brønnøy kommune
Brønnøy kommune innbyr til åpen nasjonal tilbudskonkurranse for gjenoppbygging innvendig av Strandveien 22 etter brann.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Nybygg av boliger ved Sandmelan på Aldersundet i Lurøy kommune
Oppføring av 4 boenheter ved Sandmelan i Aldersundet. Prosjektet består av 3 små boenheter og en større boenhet. Hver boenhet kan være frittstående bygg, men tilbyder kan også tilby 4 leiligheter i rekke, to tomannsboliger på ett plan, eller horisontaldelt 4-mannsbolig.
Nybygg av eneboliger i Herøy kommune
Bygging av tre eneboliger. Byggeplassens adresse er Landarvikveien 31 - 37, gnr 5 bnr 273 i Herøy kommune, Nordland.
Etablering av sprinkler på omsorgsboliger i Øksnes kommune
Arbeidet omfatter levering, montasje, idriftsettelse og dokumentasjon av komplett sprinkleranlegg. Utendørs og innendørs tilpasninger, (VA, bygningsmessige hjelpearbeider, elektro og utomhusarbeider).
Nybygg av utleieboliger i Gjerøy og Nordnesøy i Rødøy kommune
Prosjektering og bygging av 4 stk. nye utleieboliger i Rødøy kommune. Boligene bygges som vertikaldelte tomannsboliger. 1 stk. tomannsbolig på 8195 Gjerøy, og 1 stk. tomannsbolig på 8198 Nordnesøy.
Etablering av nødstrømsaggregat på omsorgsboliger i Øksnes kommune
Nødstrømsaggregat til Myreheimen inkl Naustet og Lyngveien, samt Fru Ingeborgsvei 14. Prosjektet omfatter komplett leveranse av nødstrømaggregater til to institusjoner inklusive tilkobling og de arbeider som naturlig følger med.
Etablering av velferdsteknologiske løsninger på omsorgsbolig i Øksnes kommune
Oppdragsgiver skal gå til anskaffelse av pasientvarslingssystem, digitale dørlåser og digitale trygghetsalarmer: Primært skal det anskaffes nytt pasientvarslingssystem til Myreheimen Bo- og Behandlingssenter og Elvelund omsorgsbolig. Det skal også anskaffes digitale dørlås til Myreheimen, Alsvågheimen og Elvelund omsorgsboliger, og digitale trygghetsalarmer til kommunen. Det ønskes en rammeavtale som muliggjør fremtidig utvidelse av velferdsteknologiske løsninger i kommunen gjennom opsjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.