Alle aktuelle boligprosjekter i Saltdal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Saltdal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av ny bydel i Bodø, trinn 1
Ca. 50 dekar. Totalt ca. 650 nye boliger og 15.000 kvadratmeter næringsarealer på bakkeplan. Endret Sellskapsnavn fra Breivika Utvikling AS. Tidligere prosjektnavn: Utviklingsområde Vest 7 delfelt, fordelt på flere trinn.
Områderegulering for sentrumsplan Berg i Sømna
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et styrket og attraktivt sentrum, gjennom å skape et godt miljø med mangfoldige tilbud og aktiviteter. Reguleringen legger vekt på å bedre de trafikale forholdene, sikre naturverdier, samtidig som den skal fremme økt liv i sentrum, gjennom tilrettelegging for nye møteplasser, aktiviteter og næringslivet interesser og behov. Gange, sykling og kollektivtransport prioriteres, og det sørges for godt bomiljø og bokvalitet. Gjennom bevaring og utvikling av stedets identitet, i tillegg til å sikre et variert boligtilbud, håper man å skape et attraktivt og inkluderende lokalsamfunn for alle. Konkrete endringer/tema som skal vurderes: • Definere og tydeliggjøre sentrumsområdet, med funksjonsavklaringer og -delinger innenfor hele planområdet • Avklare rammer for utvikling av nye møteplasser/torg/park. • Vurdere krav i forhold til uteareal og parkeringsplasser. • Vurdere fortettingspotensialet i planen. Planprogram - Områdeplan Berg Side 3 av 27 • Lokalisering av boligområder (type og antall) • Vurdere og organisere ulike næringsarealer. • Sikre blå og grønne strukturer, herunder arealer til park, strand, uteopphold, lek m.fl. • Avklare prinsipper for arkitektonisk uttrykk i sentrum.
Nybygg av leiligheter i Bodø
150-200 boliger. Gnr/bnr: 39/397, 39/396, 39/402, 39/873 og 39/507.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.