Alle aktuelle boligprosjekter i Evenes

Utvikling av kommunehuset i Evenes
"Stedsutvikling Bogen".
Etablering av boliger utenfor basen i Evenes
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Oppgradering av kommunale boliger i Evenes
Fra økonomiplan 2022-2025. Evenes kommune har boligmasse som ikke er utleid på grunn av dårlig standard. Ved en oppgradering av disse vil en kunne få økt antall innbyggere, samt at oppgradering vil kunne være selvfinansierende ved at man får disse utleid til fastsatt leie

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.