Alle aktuelle boligprosjekter i Rana

Nybygg av leiligheter i Rana
7-10 boenheter. 3-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Nybygg av to firemannsboliger på Revelneset i Rana
Gnr/bnr: 21/33, 21/33, 21/147, deler av 21/1 og 21/4.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 2
70-83 m2 per leilighet. Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av omsorgsboliger på Storforshei
4 omsorgsboliger med tilhørende carportanlegg og sansehage.
Ombygg av leiligheter i Rana
GNR. 20 bnr. 437, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 504 og 480.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.