Alle aktuelle boligprosjekter i Narvik

Nybygg av boligområde i Bjerkvik
87,7 dekar. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 10/555, 10/552, 10/551, 10/550, 10/282, 10/547 og 10/567. Det er ønsket å legge til rette for flere type boliger, blant annet eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, 4 mannsboliger og 6 mannsboliger. 2-3 etasjer
Nybygg av boliger i Narvik
Det ønskes tilrettelagt for 90 boenheter av varierende størrelse, 2-rom, 3-rom og 4-roms. Det legges opp til ca. 60 parkeringsplasser i parkering under bakken, samt ca. 10 plasser utendørs til kommunale tjenester, gjesteparkering osv. Totalt ca. 70 plasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.