Aktuelle nybygg av anlegg i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (8)
Gjesdal (4)
Haugesund (2)
(1)
Karmøy (7)
Klepp (0)
Kvitsøy (0)
Lund (3)
Randaberg (1)
Sandnes (11)
Sauda (5)
Sokndal (1)
Sola (4)
Stavanger (13)
Strand (3)
Suldal (4)
Time (0)
Tysvær (8)
Utsira (1)
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Utbedring av bussvei, Kvadrat–Ruten, strekning Strandgata
Strekningen mellom Kvadrat og Ruten er delt inn i fem forskjellige kontrakter: * Forussletta–Stavangerveien​. * Strandgata. * Husflytting Strandgata. * Jernbaneveien–Olav V’s plass​ –Elvegata. * Elvegata–Havnegata​.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Aksdal vest
Prosjektet omfatter infrastruktur på trekanttomta, Rådhusveien vest frå Aksdalvegen til den nye parkeringsplassen sør for Aksdal senteret, og Aksdalsvegen frå eksisterende gang- og sykkelveg i vest, langsmed trekant tomta og vidare austover til Bringedalstunet bak Tysværtunet.
Nybygg av infrastruktur i Stavanger
Infrastruktur for 81 boenheter.
Nye jordkabler mellom Spanne og Hemmingstad i Karmøy og Haugesund kommune
Fagne AS søker konsesjon for bygging og drift av to nye 3,7 km lange 132 kV jordkabler mellom stasjonene Spanne og Hemmingstad i hendholdsvis Karmøy og Haugesund kommune. Driftsspenningen for kablene blir 60 kV i flere år og deretter 132 kV.
Etablering av døgnhvileplasser for tungtransport på strekningen E39/E134 Aksdal-Bokn i Vestland fylkeskommune
Kjøreavstanden fra E39/E134 til innkjøringen for selve døgnhvileplassen skal være maksimalt 2 km. Det kan være aktuelt å inngå kontrakt med en eller to leverandører. Oppdragsgiver har behov for totalt 25-35 oppstillingsplasser på strekningen. Hver enkelt døgnhvileplass skal ha minimum 15 oppstillingsplasser og skal inneholde servicebygg med toalett og dusj.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Ålgård, trinn 1
Totalt skal det bygges ut 175 boenheter i området. Infrastrukturen utføres i 2 byggetrinn.
Nybygg av solkraftverk i Vindafjord kommune
3,8 hektar. Solparken vil årlig levere rundt 3 GWh.
Ny sykkelprioritert gate på Haakon VIIs gate-Ganddalsgata i Sandnes, fase 1
150-200 meter. Prosjektet blir utført i 2 faser.
Nybygg av pumpestasjon på Joa i Sola
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.
Nybygg av veg- og gangareal ved parkeringsareal i Sand sentrum, trinn 2
Prosjektet blir utført i 3 byggetrinn. Byggetrinn II er omfatta av veg- og gangareal og parkeringsareal mellom vegkrysset ved Bekkjatorget og avkøyringa opp til kommunehuset.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Spanne, etappe 4
Planområdet er på omlag 10.2 daa og tilsvarer 17 tomter. Gjennomførelsetid: 5-6 måneder.
Etablering av bredbånd i Sauda kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Etablering av bredbånd i Lund kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Etablering av bredbånd i Gjesdal kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Opparbeidelse av nytt torg på Tau i Strand kommune
Tau torg er i dag en stor åpen plass med grusdekke. Området er masseutskiftet og bygget opp med sprengstein. På omtrent 700m2 av torgflaten er det bygget opp med forsterkningslag.
Etablering av bredbånd i Lund kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Etablering av bredbånd i Eigersund kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Opparbeidelse av promenade og grøntområder ved havn i Sandnes kommune
Havneparken bygges nå om til en moderne og urban del av Sandnes sentrum med fokus på gode byrom og attraktiv havnepromenade. Havnepromenaden etappe 1 – 3 er fullført.
Etablering av bølgebryter i Sauda
Prosjekt fra formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Nybygg av lysmaster på golfbane i Sandnes
Prosjektet omfatter levering og montering av 23 lysmaster og 70 armaturer.
Etablering av vei ved Jørpeland ungdomsskole i Stranda Kommune
Strand kommune skal bygge ny veg bak Jørpeland ungdomsskole til Resahaugen skole.
Bredbåndsutbygging i Stavanger kommune
Dale - Sel, Ombo - Alveskjervegen øst og vest samt Ombo - Vestersjø.
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.
Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.
Trafikksikringstiltak ved barneskole i Karmøy kommune
Trafikksikringstiltak på og rundt området Grindhaug barneskole. Det skal etableres lysanlegg, oppmerking av p-plasser, fartshumper, montering av diverse skilt.Det skal etableres 1 stk. trapesfartshump m/overgangsfelt og intensivbelysning på Åkravegen (KV1293) rett etter krysset til Årvollknausen. Det skal også merkes opp overgangsfelt ved innkjøringen til Nyevegen, m/intensivbelysning.
Ombygg av pumpestasjon i Finnøy
I samband med ny vannledning Talge - Nærland.
Konsulenttjenester for utførelse av områderegulering av Våland sør i Stavanger kommune
Stavanger universitetssykehus (SUS) skal gradvis og over lengre tid flytte fra Våland sør til ny lokasjon på Ullandhaug. Med dette som utgangspunkt skal Stavanger kommune utarbeide en områderegulering som skal avklare de overordnende rammene for utvikling av området.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 5-7 boenheter.
Nybygg av avløpsledning og sanering av spillvann/septikk i Sauda kommune
Prosjektet omfattar bygging av 75m kommunal avløpsledning samt sanering av spillvann / septikk inn for 5 tomter, og etablering av nytt avløp fra 1 tomt nord for fylkesvegen.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hjelmeland, trinn 1
Totalt 45-50 tomter i området, infrastruktur for 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-4 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-3 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.