Aktuelle nybygg av anlegg i Time

Etablering av infrastruktur i Bryne
Infrastruktur for ca. 80 boenheter og flerbrukshall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.