Aktuelle nybygg av anlegg i Bokn

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Bokn som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Bredbåndsutbygging i Hjelmeland kommune
Jøsenfjorden, Ullestad - Riveland - Egland, Nordskårvegen, Stølen, Skjelsvikvegen, Burmavegen - Flòtene.
Etablering av vei ved nye fritidsboliger i Hellvik
Gnr/bnr: 60/36 mfl. 10 nye fritidsboliger i tilknytning til omr. HF40.
Nybygg av fortau i Hundvåg bydel i Stavanger
425 meter fra rundkjøring ved Hundvåg ring til Lundeveien. 2 meter bredde.
Nybygg av avløpsledning og sanering av spillvann/septikk i Sauda kommune
Prosjektet omfattar bygging av 75m kommunal avløpsledning samt sanering av spillvann / septikk inn for 5 tomter, og etablering av nytt avløp fra 1 tomt nord for fylkesvegen.

Se andre prosjekter i Rogaland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.