Aktuelle nybygg av anlegg i Stavanger

Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Utbedring av bussvei, Kvadrat–Ruten, strekning Strandgata
Strekningen mellom Kvadrat og Ruten er delt inn i fem forskjellige kontrakter: * Forussletta–Stavangerveien​. * Strandgata. * Husflytting Strandgata. * Jernbaneveien–Olav V’s plass​ –Elvegata. * Elvegata–Havnegata​.
Nybygg av infrastruktur i Stavanger
Infrastruktur for 81 boenheter.
Bredbåndsutbygging i Stavanger kommune
Dale - Sel, Ombo - Alveskjervegen øst og vest samt Ombo - Vestersjø.
Ombygg av pumpestasjon i Finnøy
I samband med ny vannledning Talge - Nærland.
Konsulenttjenester for utførelse av områderegulering av Våland sør i Stavanger kommune
Stavanger universitetssykehus (SUS) skal gradvis og over lengre tid flytte fra Våland sør til ny lokasjon på Ullandhaug. Med dette som utgangspunkt skal Stavanger kommune utarbeide en områderegulering som skal avklare de overordnende rammene for utvikling av området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.