Aktuelle nybygg av anlegg i Sola

Ny sykkelveg med fortau i Åsenvegen i Sola
Ca 1700 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Nybygg av pumpestasjon på Joa i Sola
Sola kommune skal fornye-/eventuelt bygge ny pumpestasjon for avløp på Joa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.