Aktuelle nybygg av anlegg i Sauda

Nybygg av avløpsledning og sanering av spillvann/septikk i Sauda kommune
Prosjektet omfattar bygging av 75m kommunal avløpsledning samt sanering av spillvann / septikk inn for 5 tomter, og etablering av nytt avløp fra 1 tomt nord for fylkesvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.