Aktuelle nybygg av anlegg i Eigersund

Opparbeidelse av gang- og sykkelvei samt vegutbedring på Fv 4286 på Eigerøy i Eigersund kommune
Ca. 3 km, fv. 4286 Ytstebrødveien mellom Skadberg og Leidland.
Nybygg av kraftverk i Eigersund
14,00 GWh. Glassdør.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 42 i Eigersund
Krossmoveien videre mot Egersund.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 9-15 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 8-10 boenheter.
Etablering av vei ved nye fritidsboliger i Hellvik
Gnr/bnr: 60/36 mfl. 10 nye fritidsboliger i tilknytning til omr. HF40.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 4-8 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 5-7 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 5-7 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 4-5 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 3-5 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 3-5 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 3-4 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-3 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.