Alle kommende byggeprosjekter i Innlandet fylke

Alvdal (6)
Dovre (3)
Eidskog (4)
Elverum (6)
Engerdal (1)
Etnedal (2)
Folldal (4)
Gausdal (10)
Gjøvik (21)
Gran (10)
Grue (4)
Hamar (36)
Lesja (3)
Lom (1)
Løten (1)
Nord-Fron (2)
Nord-Odal (6)
Os (0)
Rendalen (5)
Ringebu (13)
Ringsaker (10)
Sel (7)
Skjåk (6)
Stange (8)
Sør-Fron (3)
Sør-Odal (2)
Tolga (1)
Trysil (4)
Tynset (6)
Vang (0)
Vågå (0)
Åmot (1)
Åsnes (11)
Øyer (8)
Ny Riksvei 4 Gjøvik sør-Mjøsbrua i Gjøvik
Samarbeidsprosjekt med Gjøvik kommune og Statens Vegvesen.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 3 mfl
Områderegulert areal. 90 dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av hytter i Åsnes
250-300 hytter.
Nybygg av Science Park i Hamar, trinn 1
12.000–15.000 kvm i første trinn.
Nybygg av industriområde på Steinsmoen
50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Nybygg av datasenter i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Nybygg av datasenter i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av datasenter i Elverum
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter i Hamar
Området er 360.000 m2.
Nybygg av datasenter i Sør-Odal
Området er 40.000 m2.
Utvidelse av industriområde på Granerud i Sand kommune
20-30 mål. Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Nybygg av barneskole på Flisa
Passivhus. Oppdragsgiver ønsker tilbud på rådgivende arkitekttjenester i forbindelse med planlegging av Åsnes barneskole. Den nye skolen skal dimensjoneres for alle elevene i Åsnes kommune for trinn 1 - 7 som utgjør ca 450 elever (2021). Antallet elver er svakt synkende. Arkitekten skal samhandle med prosjektleder og prosjektgruppe og andre som vil være involvert i planleggingsprosessen. Planen er at bygget skal plasseres ved dagens ungdomsskole og Flisa barneskole. Arealdisposisjonene og innholdet i skolen må ta hensyn til eksisterende bygg og utenomhus områder, veier og parkering. Nye Åsnes barneskole ønskes bygd så miljøvennlig og kostnadseffektivt som mulig. Miljøambisjoner: Passivhus, blått tak, solceller, massivtre, fjernvarmetilknytning, lokal klimatilpassing, avfallshåndtering og gjenvinning, svanemerket bygg, livsløpskostnader. Opsjon: I samarbeid med prosjektleder skal det utarbeides skisseprosjekt til et ferdig prosjekt.
Utvidelse av industriområde på Granerud i Sand kommune
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Etablering av boligområde i Hamar
Grunneier: Trine Øynes og Finn Øynes.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av næring i Brumunddal
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av kraftledning i Ringebu kommune og Sør-Fron kommune
NVE har mottatt søknad (2019), tilleggssøknad (2020) og endringssøknad (2021) fra Vevig (tidligere Gudbrandsdal Energi Nett) om å bygge ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss kraftstasjon i Sør-Fron kommune til Ringebu transformatorstasjon i Ringebu kommune.
Nybygg av hytteområde inkl. infrastruktur ved Tolga
Prosjektet ligger på vent. Fremdrift ikke avklart. Antatt byggestart. Ca 100 hytter fordelt på 5 områder.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest og omfatter 700 daa.
Nybygg av næring i Hunndalen
VVA er utført. Ca. 2 daa. Ca 2000 m2.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Nybygg av hytter i Dalholen
Regulert område, 14 tomter gjenstår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.